เพจไทยคู่ฟ้า แนะขอพรสงกรานต์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันโควิด19

18 มี.ค. 2563 เวลา 10:38 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ภาพพร้อมข้อความแนะนำถึง ข้อปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หวังป้องกันโควิด19 ระบุว่า วันนี้มีข้อควรปฏิบัติสำหรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 มาบอกกัน โดยยังคงเน้นการสืบสานคุณค่าของประเพณีแบบไทยหรือท้องถิ่น เช่น ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ หรือเปลี่ยนเป็นการรดน้ำขอพรผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือสื่อสังคมออนไลน์ แทน

สำหรับพื้นที่ไหนมีการจัดงานเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนา มีข้อแนะนำดังนี้

1. กิจกรรมใดเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรลดทอนกิจกรรม งดเว้น หรือปรับเปลี่ยน โดยไม่กระทบต่อคุณค่าและสาระสำคัญของงาน ส่งเสริมการปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค เช่น การสวัสดี และไหว้แบบไทย เป็นต้น

2. กรณีผู้จัดงาน ให้คำนึงถึงขนาดของพื้นที่การจัด ต้องไม่เบียดเสียดหรือแออัด จัดบริการพยาบาลสำหรับตรวจวัดไข้ คัดกรองผู้เข้าร่วมงาน และจัดให้มีการลงทะเบียน หรือบันทึกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังโรค

3. กรณีผู้เข้าร่วมงาน ควรแต่งกายให้มิดชิด เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อย ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด