การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจงปมขอคืนเงินฯ ประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่

25 มี.ค. 2563 เวลา 11:14 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (25 มี.ค. 63) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ทำหนังสือลงนามโดย นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงกรณีแอดมินตอบคำถามทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยระบุว่า ตามที่มีประเด็นข่าวการเผยแพร่กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าสอบถามเกี่ยวกับการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าสิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่ และได้มีการส่งต่อข้อความดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

1. เงินที่ประชาชนผู้ใช้ฟฟ้ามาลงทะเบียนขอรับเงินคืนนั้นเป็นเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับมิเตอร์

2. จากเดิม ประชาชน มาขอใช้ไฟฟ้า จะมีค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือค่าติดตั้งมิเตอร์และค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าที่จะเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ เช่นมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ประเภทบ้านอยู่อาศัย จะมีการจ่ายค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้า 300 บาท เพราะการที่จะเรียกเก็บเงินผู้ใช้ไฟฟ้ได้ต้องใช้ไฟให้ครบเตือนก่อน และเมื่อถึงกำหนด ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จ่ายเงินค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือนก็จะหักเงินส่วนนี้ไป

3. กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟค้างชำระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีกระบวนการและขั้นตอนการแจ้งเตือนเป็นระยะเวลา 28 วันเช่นเดิม หากไม่มีการชำระค่าใช้ไฟฟ้kประจำเดือนจึงจะเข้าสู่กระบวนการงดการไฟฟ้า

4. แม้ว่าภายหลังที่คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วก็ตาม หากพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้านั้นๆ มีปัญหา จากการใช้งานตามปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่เพราะมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นทรัพย์สินของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5 .อย่างไรก็ตามขณะนี้มีประชาชนเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเป็นจำนวนมากทำให้มีความหนาแน่นในการใช้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือให้ประชาชนทยอยการเข้าไปลงทะเบียน โดยสามารถข้าไปใช้งานได้โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดแต่อย่างใด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องขออภัยมา ณ โอกาส นี้ด้วย ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th