กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานศูนย์ฝึกอบรมฯ ใช้พักฟื้นผู้ป่วยโควิด 19

30 มี.ค. 2563 เวลา 6:38 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เพจเฟซบุ๊กของ มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วยโรค Covid - 19

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th