"หมอยง" คลายสงสัย วัคซีนวัณโรคBCG เมื่อแรกเกิดป้องกันโควิด 19 ได้จริงหรือ?

15 พ.ค. 2563 เวลา 3:36 น.

"ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ" คลายสงสัย การให้ "วัคซีนวัณโรคBCG" กับเด็กแรกเกิดสามารถป้องกันโควิด 19 ได้จริงหรือไม่ ?

วัคซีนวัณโรคBCG ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Yong Poovorawan"  ระบุว่า

โควิด 19 วัคซีนวัณโรค BCG เมื่อแรกเกิด ป้องกันโรคได้จริงหรือ

มีการพูดกันมากว่า คนทางแถบเอเชียได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรคแรกเกิด ติดเชื้อ โควิด 19 น้อยกว่าคนทางยุโรป ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรคเมื่อแรกเกิด

จึงมีข้อสมมติฐานว่า วัคซีนBCG ป้องกันวัณโรค ช่วยป้องกันการติดเชื้อ โควิด 19

จากการศึกษาที่อิสราเอล เป็นประเทศที่ให้วัคซีน BCG ในเด็กแรกเกิด มาจนถึงปี 1982 หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการให้อีก

เมื่อเปรียบเทียบประชากรย้อนขึ้นไป 3 ปี กับประชากรลงมา 3 ปี คือประชากรที่เกิดก่อนและหลังปี 1982 เมื่อเปรียบเทียบอายุแล้วจะอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกัน

และดูอัตราการติดเชื้อ โควิด 19 พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน BCG ติดเชื้อ โควิด-19 11.7%

ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน BCG ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 10.4% และมีความรุนแรงเสียชีวิตกลุ่มละ 1 คน

จากข้อมูลดังกล่าว ได้ลบล้างความเชื่อที่ว่าการให้วัคซีน BCG เมื่อแรกเกิดอย่างที่ประเทศไทยพี่ให้กับทารกแรกเกิด ไม่มีผลในการป้องกัน โควิด 19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด