ข่าว

#เรียนออนไลน์ ขึ้นอันดับ1 เทรนด์ทวิตเตอร์ บ่นอุบเว็บล่ม สื่อการสอนไม่เหมาะ

#เรียนออนไลน์ ขึ้นอันดับ1 เทรนด์ทวิตเตอร์ ผู้ปกครองบ่นอุบเว็บล่ม เข้าไม่ได้ สื่อการสอนไม่เหมาะ เด็กเข้าใจยาก

เรียนออนไลน์ วันนี้(18พ.ค) เป็นวันแรกที่มีการจัดการเรียนออนไลน์และเรียนทางไกล ส่งผลให้ #เรียนออนไลน์ ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ โดยพบว่าหลายคนพูดถึง ปัญหาเว็บล่ม สอนเหมือนการบันทึกวิดีโอ แบบฝึกหัด เปิดหายาก

อย่างไรก็ตาม การทดลองเรียนออนไลน์ เป็นเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาทางไกลและออนไลน์ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ผ่าน 6 ช่องทางการรับชม คือ

ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51, ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200, ทีวีดาวเทียม C-Band ช่อง 337-351, www.dltv.ac.th แอพพลิเคชั่น DLTV ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และ Youtube ช่อง DLTV1 ถึง DLTV15