วิธีทำกระทงง่ายๆ พับกลีบ แบบกระทงใบตอง ลอตเตอรี่

29 ต.ค. 2563 เวลา 7:26 น.

วิธีทำกระทงง่ายๆ D.I.Y ได้ด้วยตัวเอง ทำได้ทั้งจากกระทงใบตองจากวัสดุธรรมชาติ และทำจากลอตเตอรี่ของเหลือใช้

วิธีทำกระทงง่ายๆ D.I.Y ได้ด้วยตัวเอง ทำได้ทั้งจากกระทงใบตองจากวัสดุธรรมชาติ และทำจากลอตเตอรี่ของเหลือใช้

วิธีทำกระทงง่ายๆ พับกลีบ แบบกระทงใบตอง ลอตเตอรี่

วันลอยกระทงปีนี้มีไอเดียการทำกระทงหรือยัง? ถ้าหาว่ายัง สปริงนิวส์ จะขอนำเสนอวิธีการทำกระทงง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง เพียงแค่มีอุปกรณ์ไม่กี่อย่าง รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย หรือจะทำกระทงสวยๆตามสไตล์เรา เพื่อถ่ายรูปลงไอจีเก๋ๆก็ย่อมได้

 

วิธีทำกระทงจากลอตเตอรี่

อุปกรณ์ : ลอตเตอรี่เก่า, กระดาษลังตัดวงกลม, กาวลาเท็ก, ปืนกาวร้อนพร้อมใส้กาว, แม็กเย็บกระดาษ, เข็มและด้าย, กรรไก

วิธีทำ

1.ตัดกระดาษลังเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 ซม. จำนวน 4 ชิ้น

2.ใช้กาวลาเท็กทาทั้งสี่แผ่นและซ้อนกันเป็นชั้น เพื่อทำเป็นฐาน

3.ใช้ลอตเตอรี่เก่าทากาวและแปะที่ฐาน ตัดส่วนเกินทิ้ง

4.พับกลีบกระทงจากลอตเตอรี่ ขึ้นรูปซ้อนกันและใช้แม็กเย็บไว้ จำนวน 9 กลีบใหญ่

5.พับกลีบเลี้ยงเพื่อไว้ใช้ด้านในอีก 30 กลีบเลี้ยง และกลีบเล็กรอบนอกอีก 18 ชิ้น

6.ใช้เข็มและด้ายเจาะตรงกลางของฐาน เพือยึดให้ฐานทั้ง 4 ชั้นอยู่ด้วยกัน

7.แปะกลับทั้งหมดด้วยปืนกาวร้อน และตัดส่วนเกินออก

วิธีทำกระทงง่ายๆ พับกลีบ แบบกระทงใบตอง ลอตเตอรี่

ธีพับกลีบกระทง 6 แบบ

 

วิธีทำกระทงง่ายๆ D.I.Y ได้ด้วยตัวเอง ทำได้ทั้งจากกระทงใบตองจากวัสดุธรรมชาติ และทำจากลอตเตอรี่ของเหลือใช้

วิธีที่ 1 พับใบตอง กลีบผกา

1.ตัดใบตองขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ

2.พับตามรูป จำนวน 3 กลีบ จากนั้นนำมาวางซ้อนให้ลดหลั่นกันไปตามภาพ ซึ่งจะนับเป็น 1 ตับ

3.นำไปติดโดยรอบที่ขอบของฐานกระทง ซึ่งเป็นต้นกล้วยตัดเป็นแว่น ความหนา 1.5 – 2 นิ้ว โดยประมาณ ทั้งนี้ปริมาณของกลีบกระทงที่ใช้จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของตัว ฐาน

4.จากนั้นประดับด้วยดอกไม้ตามความชอบ และปักธูปเทียนลงไป เป็นอันเสร็จ

 

วิธีทำกระทงง่ายๆ D.I.Y ได้ด้วยตัวเอง ทำได้ทั้งจากกระทงใบตองจากวัสดุธรรมชาติ และทำจากลอตเตอรี่ของเหลือใช้

วิธีที่ 2 พับใบตอง กลีบกุหลาบ

1.ตัดใบตองขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ

2.พับเป็นกลีบกุหลาบตามรูป จำนวน 3 กลีบ จากนั้นนำมาสวมเรียงกันให้มีระยะห่างพองามตามความชอบ ควรจัดให้ยอดของกลีบ และลอนของกลีบตรงเสมอเป็นแนวเดียว ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.ใช้ด้ายสีเขียวใกล้เคียงกับใบตอง หรือสีดำมาเย็บติดกันด้วยด้นถอยหลังให้เป็นแนวตรงเสมอกันโดยตลอด

4.พับกลีบใบตองแล้วเย็บต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถหุ้มขอบของฐานกระทงได้โดยรอบ ตรึงกลับใบตองกับฐานของกระทงด้วยหมุด แล้วขลิบส่วนที่เลยพ้นฐานลงมาให้เรียบร้อยเสมอกับฐาน เมื่อทำเสร็จแล้วจะมีลักษณะคล้ายกับมงกุฎสวมศีรษะ

5.จากนั้นประดับด้วยดอกไม้ตามความชอบ และปักธูปเทียนลงไป เป็นอันเสร็จ

 

วิธีทำกระทงง่ายๆ D.I.Y ได้ด้วยตัวเอง ทำได้ทั้งจากกระทงใบตองจากวัสดุธรรมชาติ และทำจากลอตเตอรี่ของเหลือใช้

วิธีที่ 3 พับใบตอง หัวขวาน

1.ตัดใบตองขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ

2.พับตามรูป จำนวน 3 กลีบ จากนั้นนำมาสวมเรียงกันให้มีระยะห่างพองามตามความชอบ เพื่อให้ผลงานออกมาดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ควรพับแต่ละกลีบให้ได้ขนาดเท่ากันทุกจุด

3.ใช้ด้ายสีเขียวใกล้เคียงกับใบตอง หรือสีดำมาเย็บติดกันด้วยด้นถอยหลังให้เป็นแนวตรงเสมอกันโดยตลอด

4.พับกลีบใบตองแล้วเย็บต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถหุ้มขอบของฐานกระทงได้โดยรอบ ตรึงกลับใบตองกับฐานของกระทงด้วยหมุด แล้วขลิบส่วนที่เลยพ้นฐานลงมาให้เรียบร้อยเสมอกับฐาน เมื่อทำเสร็จแล้วจะมีลักษณะคล้ายอ่างน้ำ

5.จากนั้นประดับด้วยดอกไม้ตามความชอบ และปักธูปเทียนลงไป เป็นอันเสร็จ

วิธีทำกระทงง่ายๆ D.I.Y ได้ด้วยตัวเอง ทำได้ทั้งจากกระทงใบตองจากวัสดุธรรมชาติ และทำจากลอตเตอรี่ของเหลือใช้

วิธีที่ 4 พับใบตอง กลีบหัวนก..ลายเปีย

1.ฉีกใบตองกว้าง 1 1/2 นิ้ว

2.แบ่งครึ่งใบตองให้เท่ากัน

3.พับใบตองริมขวา ให้ชิดเส้นกึ่งกลางใบ

4.พับทบทั้งสองข้างเข้าหากัน

5.คว่ำกลีบให้สันตองอยู่ด้านบน พับใบตองลงมาให้เป็นมุมฉาก

6.พับด้านซ้ายหลังมาทบตรงเส้นตั้งฉาก

7.พับอีกด้านเหมือนกัน

8.พับตลบสันทบกลับมาทางขวา ให้เป็นแนวโค้งทแยง

9.นำกลีบต่อมาสวมด้านหน้า ให้เส้นโค้งทแยงขนานกัน

10.เย็บต่อกันจนได้ความยาวตามต้องการ

 

วิธีทำกระทงง่ายๆ D.I.Y ได้ด้วยตัวเอง ทำได้ทั้งจากกระทงใบตองจากวัสดุธรรมชาติ และทำจากลอตเตอรี่ของเหลือใช้

วิธีที่ 5 พับใบตอง กลีบการเวก

1.พับทบใบตองเข้าหากัน

2.พับสันทบขวาไขว้มาทางซ้าย

3.พลิกกลับด้านหลัง พับสันทบซ้ายไขว้ไปทางขวา

4.พับริมสันทบขวาไขว้ไปทางด้านซ้าย

5.พลิกกลับ พับริมสันทบซ้ายไขว้ไปทางด้านขวา

6.นำกลีบมาสวม เย็บต่อกัน ความยาวตามต้องการ

 

วิธีทำกระทงง่ายๆ D.I.Y ได้ด้วยตัวเอง ทำได้ทั้งจากกระทงใบตองจากวัสดุธรรมชาติ และทำจากลอตเตอรี่ของเหลือใช้

วิธีที่ 6 การถักตัวตะขาบ

1.ฉีกใบตองกว้าง 1/2 เซ็นติเมตร แล้วม้วนโดยเส้นทางขวามือซ้อนทับบนเส้นทางซ้ายมือ

2.จับเส้นทางขวามือสอดเข้าในห่วง

3.ดึงเส้นด้านซ้ายให้แน่น

4.สอดเส้นด้านซ้ายเข้าในห่วง ดึงเส้นด้านขวาให้แน่น

5.สอดสลับไปมา จนเส้นใบตองสั้นสุดใบตอง

6.ต่อตัวตะขาบ ให้สอดใบตองด้านหน้าตัวตะขาบ อ้อมสอดเก็บปลายทางด้านหลัง แล้วก็ทำเช่นเดียวกัน

7.ถักจนได้ความยาวตามต้องการ

 

วิธีทำกระทงง่ายๆ พับกลีบ แบบกระทงใบตอง ลอตเตอรี่

 

หลังจากที่พับใบตองแบบที่ชอบเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงส่วนของตัวกระทง ให้ใช้หยวกกล้วย หรือวัตถุที่ย่อยสลายได้ตัดให้เป็นวงโดยสูงประมาณ1-2.5 นิ้ว ส่วนขนาดแล้วแต่ความพอใจ แล้วนำเอาใบตองที่เราพับเป็นรูปทรงต่างๆ มาติดรอบๆ ขอบกระทงกันเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด