เอาจริง! จับปรับ จักรยานยนต์ ขับขี่บนทางเท้า

11 มิ.ย. 2561 เวลา 9:42 น.

เตรียมจัดเทศกิจประจำจุดจับปรับจักรยานยนต์บนทางในเวลาเร่งด่วน 115 เส้นทาง

(11 มิ.ย. 61) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต 50 เขต ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ และกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบของระเบียบ และกฎหมาย ซึ่ง 1 ในการประชุม มีการเตรียมพร้อมที่จะตรวจตราเรื่องการจราจร การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่เขตต่างๆ รวม 115 ถนน และให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดดำเนินการจับปรับทันทีในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า เวลา 07.00 – 10.00 น. และเย็นเวลา 16.00 – 19.00 น. ซึ่งขณะนี้ได้ทำเรื่องเสนอไปที่ปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว หากปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติก็สามารถดำเนินการได้ทันที