สวยสู่เวหา! ครบรอบ 30 ปี ฝูงบิน F-16 โชว์บินสวนสนามสุดอลังการ (คลิป)

13 มิ.ย. 2561 เวลา 8:01 น.

กองบิน 1 จ.นครราชสีมา จัดพิธีครบรอบ 30 ปี ฝูงบิน F-16 เพื่อเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักบิน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง

(13 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เครื่องบันขับไล่แบบที่ 19/ก (บ.ข.19/ก) หรือเครื่องบิน F-16 ซึ่งทางกองบิน1 จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “30 ปี บ.ข.19/ก แสนยานุภาพเหนือน่าฟ้าไทย” ขึ้น ที่บริเวณสนามบิน กองบิน 1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา กองบิน 1 จ.นครราชสีมา จัดพิธีครบรอบ 30 ปี ฝูงบิน F-16  เพื่อเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักบิน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง กองบิน 1 จ.นครราชสีมา จัดพิธีครบรอบ 30 ปี ฝูงบิน F-16  เพื่อเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักบิน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดเผยว่า สำหรับเครื่องบิน F-16 ได้รับบรรจุเข้าประจำการครั้งแรกในกองทัพอากาศ ที่ฝูงบิน 103 กองบิน1 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2531 ตามโครงการ Peace Naresuan ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินรถที่ทันสมัย เข้าประจำการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามและพร้อมตอบโต้การรุกรานของลิทธิคอมมิวนิสต์ จากประเทศรอบข้าง ต่อมากองทัพอากาศได้จัดหาเครื่องบิน F-16เพิ่มเติมเข้าประจำการยังฝูงบิน 403 กองบิน 4 และฝูงบิน102 กองบิน1 ตามลำดับ กองบิน 1 จ.นครราชสีมา จัดพิธีครบรอบ 30 ปี ฝูงบิน F-16  เพื่อเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักบิน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง

 

 

กองบิน 1 จ.นครราชสีมา จัดพิธีครบรอบ 30 ปี ฝูงบิน F-16  เพื่อเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักบิน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่เครื่องบิน F-16 ได้เข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องคุ้มครองน่านฟ้าไทยมาแล้วครบ 30 ปี กองทัพอากาศจึงได้จัดงาน  “30 ปี บ.ข.19/ก แสนยานุภาพเหนือน่าฟ้าไทย” ขึ้น เพื่อเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักบิน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ปฏิบัติงานกับเครื่องบิน F-16 โดยได้จัดให้มีการแสดงบินสวนสนามของเครื่องบิน F-16 จากทั้ง 3 ฝูงบิน ได้แก่ ฝูงบิน 102 กองบิน1 ชื่อ STARS, ฝูงบิน 103 กองบิน1 ชื่อ LIGHTNING และฝูงบิน 403 กองบิน4 ชื่อ COBRA.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด