เข้มความปลอดภัยรถไฟ ใกล้เทศกาลวันรายออิดิ้ลฟิตรี

13 มิ.ย. 2561 เวลา 7:16 น.

สถานีรถไฟยะลา เพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัย หลังมีผู้ใช้บริการเดินทางกลับภูมิลำเนา เตรียมตัวร่วมฉลองเทศกาลวันรายอ อีดิ้ล ฟิตรี จำนวนมาก

สถานีรถไฟยะลา เพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัย

สถานีรถไฟยะลา ต้องจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเหตุร้ายและดูแลความปลอดภัยให้กับที่ตั้งสถานีและประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟ โดยติดตั้งเครื่องตรวจค้นหาวัตถุระเบิดสำหรับบุคคล ที่จะเข้าไปยังบริเวณภายในสถานีทุกคน พร้อมกับตรวจสัมภาระที่นำติดตัวด้วย หลังมีผู้มาใช้บริการรถไฟ เดินทางกลับไปภูมิลำเนาเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันรายอ อีดิ้ล ฟิตรี ร่วมกับญาติพี่น้อง ในวันที่ 15 หรือ 16 มิถุนายน 2561 นี้ หากสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าวันใดวันหนึ่งเป็นตรุษอิดิ้ลฟิตรีประจำปี 2561

สถานีรถไฟยะลา เพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัย หลังมีผู้ใช้บริการเดินทางกลับภูมิลำเนา เตรียมตัวร่วมฉลองเทศกาลวันรายอ อีดิ้ล ฟิตรี จำนวนมาก

 นายอโณทัย พรหมชนะ ผู้ช่วยนายสถานีรถไฟยะลา เปิดเผยว่าโดยปกติสถานีรถไฟยะลา จะมีผู้ใช้บริการวันละ 1,000 - 1,200 คน แต่ในวันใกล้เทศกาลวันรายอ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน เป็นต้นมา ผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 - 1,800 คน ต่อวัน มีขบวนรถไฟผ่านสถานียะลา ทั้งขาขึ้นและขาล่อง วันละ 20 ขบวน การรถไฟต้องเพิ่มโบกี้ชั้น 3 ในขบวนรถท้องถิ่น เพื่อรองรับให้เพียงพอกับการใช้บริการในเทศกาลดังกล่าว ส่วนการรักษาความปลอดภัย ในส่วนของบนขบวนรถ การรถไฟจะจัดกำลัง อาสาสมัครรักษาดินแดนและตำรวจรถไฟ ประจำขบวนระหว่างสถานีรถไฟสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ถึงสถานีปลายทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นกรณีพิเศษ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด