เกษตรพังงาหวั่นลักลอบส่งเมล็ดทุเรียนออกต่างประเทศ

13 มิ.ย. 2561 เวลา 13:40 น.

ขณะนี้เมล็ดพันธุ์ทุเรียนกำลังเป็นที่นิยมของตลาด มีการขายในราคาสูง ซึ่งเกษตรจังหวัดพังงาแสดงความกังวลว่าการรีบขายของเกษตรกรอาจทำให้ไม่มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ ขณะที่ผู้ปลูกทุเรียน เรียกร้องให้รัฐเข้มงวดการลักลอบส่งเมล็ดทุเรียนออกนอกประเทศ

ลักลอบส่งเมล็ดทุเรียนออกต่างประเทศ

จากกรณีที่มีชาวบ้านในพื้นที่ บ้านหินสามก้อน ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา รับซื้อเมล็ดทุเรียนจำนวนมาก โดยให้ราคาสูงมากถึงกิโลกรัมละ 80 บาท นั้น จนมีการตั้งข้อสงสัยว่าการกว้านซื้อเมล็ดทุเรียนเพื่อส่งออกต่างประเทศหรือไม่

ขณะนี้เมล็ดพันธุ์ทุเรียนกำลังเป็นที่นิยมของตลาด มีการขายในราคาสูง ซึ่งเกษตรจังหวัดพังงาแสดงความกังวลว่าการรีบขายของเกษตรกรอาจทำให้ไม่มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ ขณะที่ผู้ปลูกทุเรียน เรียกร้องให้รัฐเข้มงวดการลักลอบส่งเมล็ดทุเรียนออกนอกประเทศ

 นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าขณะนี้มีการรับซื้อ-ขายเมล็ดทุเรียน อยู่ที่กิโลกรัมละ 70-80 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูง จากปกติราคา กิโลกรัมละ 30 บาท และเป็นที่น่ากังวลว่าผู้ที่เก็บเมล็ดทุเรียนจำหน่ายอาจจะไม่ได้คัดเลือกสายพันธุ์ คือไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ทุเรียนอะไรก็นำไปจำหน่ายหมด ซึ่งจะทำให้ความทนทานต่อโรคลดน้อยลง สำหรับสายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์มากที่สุด ทั้งการเสียบยอด ทาบกิ่ง หรือเสริมรากคือ “พันธุ์พื้นเมือง” เนื่องจากมีความทนทาน สามารถต้านทานโรคได้ดีกว่าทุเรียนพันธุ์อื่น เช่น พันธุ์สาลิกา,พันธุ์ทองตำตัว,พันธุ์ทองนิยม

ขณะนี้เมล็ดพันธุ์ทุเรียนกำลังเป็นที่นิยมของตลาด มีการขายในราคาสูง ซึ่งเกษตรจังหวัดพังงาแสดงความกังวลว่าการรีบขายของเกษตรกรอาจทำให้ไม่มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ ขณะที่ผู้ปลูกทุเรียน เรียกร้องให้รัฐเข้มงวดการลักลอบส่งเมล็ดทุเรียนออกนอกประเทศ

 ส่วนที่มีข้อสังเกตว่ามีการลักลอบนำเมล็ดทุเรียนขายต่างประเทศนั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีกฏหมายรองรับในเรื่องการกักกันและควบคุมพันธุ์พืช ที่จะต้องมีการขออนุญาตก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจขณะนี้กำลังเร่งตรวจสอบ ขณะเดียวกันก็พบว่าปีนี้เกษตกรกรภายในประเทศหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้น ทำให้มีการรับซื้อเมล็ดพันธุ์เป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด