รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท คุมงานเสริมโครงสร้างถนน ย่านปทุมธานี

14 มิ.ย. 2561 เวลา 9:27 น.

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ ย่านลาดหลุมแก้ว เพื่อตรวจสอบการซ่อมแซม และเสริมโครงสร้างถนน มีการทรุดตัว

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12.15 น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้เดินทางลงพื้นที่จุดถนนทรุดตัว บนสายทาง ปท 1030 กม. 5+600 และ กม. 5+940 ถึง กม. 6 ในเขต อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจุดดังกล่าว แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี กำลังดำเนินการนำเครื่องจักรกลหนักเข้าขุดซ่อมเพื่อแก้ไขโดยเสริมความแข็งแรงโครงสร้างคันทางให้ใช้งานได้ปลอดภัยตามปกติ  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ ย่านลาดหลุมแก้ว เพื่อตรวจสอบการซ่อมแซม และเสริมโครงสร้างถนน มีการทรุดตัว

นายประศักดิ์ ยังได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่แขวงการทาง โดยกำชับให้ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆให้ครบถ้วน เสริมไฟกระพริบ จัดการจราจรในระหว่างปฎิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน สำหรับการขุดซ่อมแก้ไข ถนนสายนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งมือในการซ่อมแซมอย่างเต็มที่ โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อการสัญจรที่สะดวกปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้

 รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ ย่านลาดหลุมแก้ว เพื่อตรวจสอบการซ่อมแซม และเสริมโครงสร้างถนน มีการทรุดตัว ทางหลวงชนบทต่อไป  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ ย่านลาดหลุมแก้ว เพื่อตรวจสอบการซ่อมแซม และเสริมโครงสร้างถนน มีการทรุดตัว