เปลี่ยนนาให้เป็นบ่อเลี้ยงปลา สร้างรายได้ 6,000 บาทต่อวัน

17 มิ.ย. 2561 เวลา 2:37 น.

ชาวบ้านจังหวัดยโสธรปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นบ่อเลี้ยงปลานานาชนิด โดยเน้นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ให้กินพืชผักและปลูกข้าวเอาไว้เป็นอาหารของปลาเพื่อจับปลาส่งขายเป็นรายได้เข้าครอบครัว

นายประเดิม  แสงสว่าง อายุ 65 ปี ชาวจังหวัดยโสธร มีที่นาอยู่ทั้งหมด จำนวน 23 ไร่ และได้ทำนาข้าวเอาไว้รับประทานเอง จำนวน 6 ไร่ ส่วนที่เหลือก็จะปรับเปลี่ยนทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาและปลูกข้าวเอาไว้ให้เป็นอาหารของปลา  ซึ่งปลาที่เลี้ยงมีทั้งปลานิล ปลาตะเพียน ปลาใน ปลาช่อน ปลาดุก ปลาบู่และปลาหมอเทศ เน้นการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติโดยจะให้ปลากินพืชผักที่หาได้ง่าย

ชาวบ้านจังหวัดยโสธรปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นบ่อเลี้ยงปลานานาชนิด โดยเน้นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ให้กินพืชผักและปลูกข้าวเอาไว้เป็นอาหารของปลาเพื่อจับปลาส่งขายเป็นรายได้เข้าครอบครัว ชาวบ้านจังหวัดยโสธรปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นบ่อเลี้ยงปลานานาชนิด โดยเน้นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ให้กินพืชผักและปลูกข้าวเอาไว้เป็นอาหารของปลาเพื่อจับปลาส่งขายเป็นรายได้เข้าครอบครัว ชาวบ้านจังหวัดยโสธรปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นบ่อเลี้ยงปลานานาชนิด โดยเน้นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ให้กินพืชผักและปลูกข้าวเอาไว้เป็นอาหารของปลาเพื่อจับปลาส่งขายเป็นรายได้เข้าครอบครัว

ใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 5 เดือน ก็สามารถจับปลาส่งขายได้ในราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีลูกค้าตามหมู่บ้านต่างๆสั่งซื้อปลาเข้ามาอย่างต่อเนื่อง  แต่ละวันไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม  ขึ้นอยู่กับชนิดของปลา โดยจะมีการคัดแยกเอาเฉพาะปลาที่โตได้ขนาดพร้อมส่งขายจับส่งให้กับลูกค้าตามต้องการ แต่ตัวขนาดเล็กก็จะปล่อยกลับลงนาข้าวเช่นเดิมเพื่อให้เจริญเติบโต เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไป ก่อนที่จะจับปลาส่งขายได้อีกในรอบต่อไปจึงทำให้ตนสามารถจับปลาส่งขายได้ตลอดทั้งปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด