ทะยานฟ้าขอฝน ! ชาวพิจิตรสืบสานประเพณีไทย-อีสาน จุดลูกหนูผลักบั้งไฟหมื่น

17 มิ.ย. 2561 เวลา 4:15 น.

ชาวบ้านห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ร่วมสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ขอฝนบูชาพระยาแถน โดยการยิงลูกหนูเพื่อประกอบพิธีเปิดงานเอกลักษณ์ของชาวห้วยแก้ว

ประเพณีบุญบั้งไฟที่จัดขึ้นที่ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ร่วมกันสืบสานจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณียิงบั้งไฟขอฝน โดยทางชาวบ้านจาก 8 หมู่บ้านในตำบลห้วยแก้ว ร่วมกันแห่บั้งไฟ โดยขบวนจะประกอบไปด้วย เครื่องดนตรีที่บรรเลงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย อีสาน การร่ายรำของชาวบ้าน และเยาวชน อย่างพร้อมเพรียงและสวยงาม การแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายชุดประจำถิ่นที่สวยงาม ชาวบ้านห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ร่วมสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ขอฝนบูชาพระยาแถน โดยการยิงลูกหนูเพื่อประกอบพิธีเปิดงานเอกลักษณ์ของชาวห้วยแก้ว ชาวบ้านห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ร่วมสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ขอฝนบูชาพระยาแถน โดยการยิงลูกหนูเพื่อประกอบพิธีเปิดงานเอกลักษณ์ของชาวห้วยแก้ว ความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อประกวดประขันกันอย่างเต็มที่ รวมไปถึงบังไฟที่ตกแต่งอย่างสวยงามบนรถซึ่งเป็นรถที่ใช้สำหรับทำการเกษตร แต่ละขบวนสร้างสีสัน ความตื่นตาตื่นใจและตลกขบขันให้ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ชาวบ้านห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ร่วมสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ขอฝนบูชาพระยาแถน โดยการยิงลูกหนูเพื่อประกอบพิธีเปิดงานเอกลักษณ์ของชาวห้วยแก้ว เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ทำการจุดลูกหนูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ เพื่อประกอบพิธีเปิดของชาวตำบลห้วยแก้วที่จะมีทั้งแสง สี เสียง ก่อนจะจุดบั้งไฟหมื่นขึ้นสู่ท้องฟ้า ชาวบ้านห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ร่วมสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ขอฝนบูชาพระยาแถน โดยการยิงลูกหนูเพื่อประกอบพิธีเปิดงานเอกลักษณ์ของชาวห้วยแก้ว สำหรับประเพณีบุญบั้งไฟเป็นการจัดงานประเพณีของชาวไทย อีสาน ที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ที่นำเอาประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทย อีสาน คือประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพระยาแถน ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทวดาดูแลฝนในโลกมนุษย์ ตามความเชื่อที่จะทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกษตรกรชาวนามีน้ำ เริ่มทำการเกษตรในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวไทยอีสาน