ปะการังโผล่ ระยะทาง 2 กม.หลังน้ำทะเลเกาะทะลุลงต่ำสุดรอบ 20 ปี [คลิป]

18 มิ.ย. 2561 เวลา 6:36 น.

ที่เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น้ำทะเลลงต่ำสุดในรอบ 20 ปี ทำให้ปะการังและสัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร

บริเวณ อ่าวใหญ่ อ่าวเทียน และอ่าวมุก ที่เกาะทะลุ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังน้ำทะเลลงต่ำสุดในรอบ 20 ปี ตลอด 2 วันที่ผ่านมา ทำให้ปะการังโขด ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปะการังแผ่น ปะการังดอกไม้ทะเล รวมทั้งหอยมือเสือ หอยเม่น และปลิงทะเล โผล่พ้นน้ำ ระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร

ที่เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น้ำทะเลลงต่ำสุดในรอบ 20 ปี  ทำให้ปะการังและสัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร

นายเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ เลขาธิการมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมแสดงความเป็นห่วง เนื่องจากปรากฏการณ์น้ำทะเลลงต่ำสุดในปีนี้มีระยะเวลา 3 วัน และนานหลายชั่วโมง คือตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 09.00 - 13.00 น.ซึ่งต่างจากปีก่อนๆ ที่น้ำทะเลลดลงเพียง 1 วัน ระยะเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง  แต่ยังโชคดีที่ช่วงนี้มีพายุเข้าทำให้ฝนตกในช่วงน้ำทะเลลงต่ำ จึงช่วยลดอุณหภูมิ และจากการติดตามตารางน้ำขึ้นน้ำลง ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ พบว่าระดับน้ำทะเลจะลดต่ำสุดไปจนถึงวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายนนี้รวมระยะเวลา 3 วัน  ประกอบกับตารางน้ำขึ้นน้ำลง รายงานว่าจะเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลลงต่ำสุดในระดับเดียวกันอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม

ที่เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น้ำทะเลลงต่ำสุดในรอบ 20 ปี  ทำให้ปะการังและสัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม ได้บันทึกภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของปะการังชนิดต่างๆทั้งหมด เพื่อรายงานไปยังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้แจ้งไปยังนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับทราบแล้วในเบื้องต้น

ที่เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น้ำทะเลลงต่ำสุดในรอบ 20 ปี  ทำให้ปะการังและสัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร

สำหรับพื้นที่ตลอดแนวเกาะทะลุ เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่มีชื่อเสียงและสวยงามแห่งหนึ่งของอ่าวไทย  แต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติน้ำทะเลลงต่ำ ในช่วง 3 วันนี้ ทำให้ต้องงดกิจกรรมการดำน้ำดูปะการังชั่วคราว  อีกทั้งไม่อนุญาตให้นักทองเที่ยวเข้าไปในบริเวณที่มีปะการัง เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบได้