โคราช ตั้งคณะกรรมการ 7 ชุด สอบทุจริตอาหารกลางวันเด็ก

19 มิ.ย. 2561 เวลา 8:06 น.

จังหวัดนครราชสีมาตั้งคณะกรรมการ 7 ชุด ตรวจสอบทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พร้อมตั้งศูนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียน รับเรื่องร้อนเรียนจากชาวบ้าน

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ (กริด-ตะ-พน  ชุ-ติ-กุน-กี-ระ-ติ) ศึกษาธิการจังหวัด นครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อลดปัญหานักเรียนรับสารอาหารไม่เพียงพอ หรือ ภาวะทุพโภชนาการ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามอาหารกลางวันของโรงเรียนขึ้นมา 7 คณะ ให้ครอบคลุมพื้นที่สถานศึกษาทั้ง 32 อำเภอ ซึ่งมีอยู่กว่า 1,400 แห่ง ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1-7 รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

จังหวัดนครราชสีมาตั้งคณะกรรมการ 7 ชุด ตรวจสอบทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พร้อมตั้งศูนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียน รับเรื่องร้อนเรียนจากชาวบ้าน

ซึ่งคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาจะต้องจัดทีมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเดินการอาหารกลางวันของนักเรียนในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ โดยให้ตรวจสอบในรายละเอียด 5 รายการ ประกอบไปด้วย 1.ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน 2.ตรวจสอบเอกสารรายรับ-รายจ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน 3.ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างวัตถุดิบ และสัญญาการจ้างแม่ครัว ผู้ประกอบอาหาร 4.ตรวจสอบด้านปริมาณและคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียน ตามหลักโภชนาการที่เหมาะสม และ 5.ตรวจสอบการจัดทำรายการอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch ให้เป็นปัจจุบัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ เพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และเสนอให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบภายในวันที่ 29 มิถุนายนนี้

จังหวัดนครราชสีมาตั้งคณะกรรมการ 7 ชุด ตรวจสอบทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พร้อมตั้งศูนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียน รับเรื่องร้อนเรียนจากชาวบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด