เลขาธิการ กอ.รมน. สั่งทุกหน่วยเตรียมกำลังพร้อมช่วยเหลือประชาชน หากประสบภัยธรรมชาติ

20 มิ.ย. 2561 เวลา 7:14 น.

เลขาธิการ กอ.รมน. สั่งการให้ กอ.รมน.จังหวัด สำรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ อย่างรวดเร็วที่สุด

วันนี้( 20 มิ.ย. ) พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้(19 มิ.ย.61) เวลา 13.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 6/2561 โดย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน ซึ่งมีสาระสำคัญให้ทราบดังนี้

จากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและอาจจะมีน้ำป่าไหลหลาก พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ จึงได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้จัดเตรียมกำลังคนสิ่งอุปกรณ์ และทดสอบความพรั่งพร้อม เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆอย่างทันท่วงที รวมไปถึงประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบประชารัฐ

ส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของพี่น้องประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มคนบางกลุ่มในสังคมนั้น กอ.รมน.ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม , กกล.รส. , ตำรวจ เป็นต้น ได้ลงสำรวจตรวจสอบ พบว่า มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ ภายในเดือนพฤษภาคม เพียงเดือนเดียว สูงถึง 20,118 ราย จากเจ้าหนี้ จำนวน 11,272 ราย มูลหนี้รวม 3,820,512,336 บาท

ซึ่งได้ดำเนินการ ไกล่เกลี่ยและทำข้อตกลงแล้ว จำนวน 5,812 ราย คู่กรณีไม่ยอมเจรจา 121 ราย และที่เหลืออยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หน่วยงานของ กอ.รมน.จะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนตามลำดับ

ขณะเดียวกัน พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้สำรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด นำสิ่งที่เป็นปัญหาของประชาชนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ยาเสพติด , การบรรเทาสาธารณภัย , การค้ามนุษย์ , ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ , การบิดเบือนข่าวสาร , ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และนำประเด็นปัญหาต่างๆมาบูรณาการกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน รวมถึงประสานการปฏิบัติกับพื้นที่ข้างเคียง เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ