ครั้งแรกของปี! ทำหมันลิง วนอุทยานโกสัมพี 50 ตัว

21 มิ.ย. 2561 เวลา 6:31 น.

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วนอุทยานโกสัมพี จ.มหาสารคาม ดำเนินการทำหมันให้กับลิงจำนวน 50 ตัว จาก 800 ตัว เพื่อควบคุมประชากรลิงไม่ให้ขยายพันธุ์มากเกินไป

ที่วนอุทยานโกสัมพี  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น  ลงพื้นที่ทำหมันให้กับลิงแสมภายในวนอุทยานโกสัมพี   เพื่อควบคุมประชากรลิงไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น  กระทบกับแหล่งชุมชนในพื้นที่  โดยตั้งเป้าทำหมันลิงจำนวน 50 ตัว  จากประชากรลิงทั้งหมด 800 ตัว    เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วนอุทยานโกสัมพี จ.มหาสารคาม ดำเนินการทำหมันให้กับลิงจำนวน 50 ตัว จาก 800 ตัว เพื่อควบคุมประชากรลิงไม่ให้ขยายพันธุ์มากเกินไป นายจรูญรัตน์  หิรัญชุฬหะ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น  เปิดเผยว่า วนอุทยานโกสัมพี  เป็นที่อยู่ของลิงแสมทั้งขนสีเทา  และขนสีทอง  ที่พบมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รวมทั้งหมดกว่า 800 ตัว  อีกทั้งพื้นที่วนอุทยานโกสัมพี อยู่ติดกับชุมชน  ทำให้คนและสัตว์ป่าต้องใช้ชีวิตร่วมกัน  จากประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  บางครั้งแหล่งอาหารภายในวนอุทยานไม่เพียงพอ  ทำให้ลิงต้องออกไปหาอาหารภายนอก  กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  จึงจำเป็นต้องควบคุมประชากรลิง เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วนอุทยานโกสัมพี จ.มหาสารคาม ดำเนินการทำหมันให้กับลิงจำนวน 50 ตัว จาก 800 ตัว เพื่อควบคุมประชากรลิงไม่ให้ขยายพันธุ์มากเกินไป เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วนอุทยานโกสัมพี จ.มหาสารคาม ดำเนินการทำหมันให้กับลิงจำนวน 50 ตัว จาก 800 ตัว เพื่อควบคุมประชากรลิงไม่ให้ขยายพันธุ์มากเกินไป ซึ่งปีนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรก  ตั้งเป้าทำหมันให้กับลิงจำนวน 50 ตัว  โดยมีการนำกรงเหล็กไปวางดักตามจุดต่าง ๆ ที่ลิงอยู่  เมื่อลิงเข้ามาอยู่ในกรงแล้ว  จะเคลื่อนย้ายมาที่สถานีทำหมัน  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สำนักงานวนอุทยานฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด