ข่าวดี! เปิดตัว LINE JOBS ผนึกกำลังภาคเอกชน เพิ่มช่องทางคนหางาน

21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:40 น.

กระทรวงแรงงาน จับมือบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด เปิดตัว LINE JOBS เพิ่มช่องทางการหางาน - สมัครงาน ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน “ประชารัฐรวมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ” และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางาน ระหว่างกรมการจัดหางาน บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดย พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือด้านการจัดหางานระหว่างกรมการจัดหางาน บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอ้าท์ จำกัด ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมถึงเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจะเป็นศูนย์รวมความต้องการแรงงาน สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวางแผนผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งงานและการสมัครงานที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กระทรวงแรงงาน จับมือบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด เปิดตัว LINE JOBS เพิ่มช่องทางการหางาน - สมัครงาน ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE

พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางความร่วมมือด้านการจัดหางานผ่านแอปพลิเคชั่น LINE JOBS กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด จะมีการแลกเปลี่ยนป้ายประกาศ หรือ Banner เพื่อนำไปติดตั้งบนเว็บไซต์ SMARTJOB และแอปพลิเคชั่น LINE JOBS เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งงานและบริการจัดหางานผ่านช่องทางดังกล่าวได้ทันที ทางด้านบริษัทจัดหางานสเกาท์ เอาท์ จำกัด จะสนับสนุนข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้กรมการจัดหางานได้รวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานทั้งหมดมาประมวลผล และนำไปวิเคราะห์ความต้องการแนวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ

“ภาครัฐบริหารงานในกรอบธรรมาภิบาล ภาคเอกชนมีองค์ความรู้ เทคนิคการทำงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันและมีเครือข่ายเชื่อมโยง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 เตรียมแรงงานไทยให้มีทักษะที่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต กระทรวงแรงงานขอแสดงความยินดีและขอบคุณ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในความร่วมมือด้านการจัดหางาน ที่จะทำให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาร่วมกันที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต” พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

ทั้งนี้ ผู้ว่างงานที่ต้องการหางานทำหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ สามารถค้นหางานและสมัครงานผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ได้ทันที โดยการพิมพ์ @LINEJOBSTH ในช่องค้นหา และกดเพิ่มเพื่อน สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด