เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าบีทีเอสขัดข้อง

09 ก.ค. 2561 เวลา 9:24 น.

ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กำหนดมาตรการเยียวยา – เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าบีทีเอสขัดข้อง เตรียมเปิดช่องทางใหม่ คาดว่าแอพพลิเคชั่นนี้จะพร้อมใช้งานในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวว่า ตามที่สื่อออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ภายหลังบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบอาณัติสัญญาณรถไฟฟ้าบีทีเอสเรียบร้อยแล้ว ยังพบปัญหาความล่าช้าและขัดข้อง นั้น สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ได้แจ้งให้บริษัทฯ พิจารณาหามาตรการเยียวยากรณีเกิดเหตุรถไฟฟ้า BTS ขัดข้อง รวมทั้งแนวทางการจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า การแก้ไขปัญหาการจัดการเดินรถ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปแบบและขั้นตอนตามกระบวนการที่จะเป็น แล้วแต่กรณีที่เกิดการขัดข้อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะทบทวนรูปแบบและกระบวนการให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ กรณีเกิดเหตุขัดข้อง อาทิ การประชาสัมพันธ์บนสถานี ศูนย์ Hotline 0 2617 6000 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. ทุกวัน ผ่าน [email protected]_SkyTrain ผ่าน Facebook รถไฟฟ้าบีทีเอส www.facebook.com/BTS.SkyTrain/, ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line @ btsskytrain และทางเว็บไซต์ www.bts.co.th

นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมเปิดช่องทางใหม่ในการแจ้งข้อมูลการให้บริการ โดยอยู่ระหว่างจัดทำแอพพลิเคชั่น ชื่อ ‘BTS SkyTrain’ ให้ดาวน์โหลดทั้งใน Apple App Store และ Google Play Store ซึ่งมีจุดเด่นที่การแจ้งเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้องและการแจ้งความหนาแน่นของแต่ละสถานีแบบ Real Time เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลก่อนใช้บริการ โดยคาดว่าแอพพลิเคชั่นนี้จะพร้อมใช้งานในวันที่ 1 สิงหาคม 2561