น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงต่อเนื่อง หนองหารน้ำเกิน 119 %

01 ส.ค. 2561 เวลา 10:43 น.

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เเม้ฝนจะหยุดตกในหลายพื้นที่ ขณะที่ระดับน้ำในทะเลสาบหนองหารเต็มเกินความจุ 119 เปอร์เซ็นต์

มุกดาหาร ระดับน้ำโขงยังสูง ล่าสุดอยู่ที่ 12.72 เมตร


วันนี้ (1 ส.ค. ) ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ จ.มุกดาหาร ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากน้ำได้รับน้ำทางตอนเหนือและจากเขื่อนของ สปป.ลาว  โดยวัดระดับน้ำที่ศูนย์อุทกวิทยามุกดาหาร ล่าสุดอยู่ที่ 12.70 ม.

ซึ่งสูงกว่าระดับวิกฤต คือ 12.50 เมตร หรือ เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นชั่วโมงละ 1 ซม. จนไหลเข้าท่วมตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดินตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา (31 ก.ค. ) ซึ่งผู้ประกอบการค้าได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นมาขายที่จุดผ่อนปรนชั่วคราวแทน

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เเม้ฝนจะหยุดตกในหลายพื้นที่ ขณะที่ระดับน้ำในทะเลสาบหนองหารเต็มเกินความจุ 119 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่ย่านเขตเศรษฐกิจ ภายในเทศบาลเมืองมุกดาหาร ขณะนี้มีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง ทำให้น้ำยังไม่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ ซึ่งจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ริ่มตลิ่ง ระบุว่า ระดับน้ำในปีนี้ถือว่าสูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งหากไม่มีเขื่อนน้ำคงเข้าท่วมบ้านไปแล้ว แต่อยากให้เสริมความเข็งแรงบริเวณหัวเขื่อน เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยว

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เเม้ฝนจะหยุดตกในหลายพื้นที่ ขณะที่ระดับน้ำในทะเลสาบหนองหารเต็มเกินความจุ 119 เปอร์เซ็นต์

 

กาฬสินธุ์  เร่งพร่องน้ำ "เขื่อนลำปาว"  รับน้ำหลากจากเขาภูพาน


ส่วนที่ จ. กาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัด นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งที่ประชุมมีมติเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนลำปาว จากเดิมวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 15 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากขณะนี้ฝนหยุดตก โดยจะเริ่มในช่วงกลางเดือนนี้ ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวจะทำให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรเดิมในเขต อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย และ อ.ร่องคำ ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมการที่จะเข้าซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคอย่างเร่งด่วนไว้แล้ว นอกจากนี้ยังได้ตกลงที่จัดหาพื้นที่กาลักน้ำ หรือ แก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ โดยมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เเม้ฝนจะหยุดตกในหลายพื้นที่ ขณะที่ระดับน้ำในทะเลสาบหนองหารเต็มเกินความจุ 119 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว ล่าสุดวันนี้ (1 ส.ค. ) อยู่ที่ 1,200 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 57.24 ของความจุอ่าง ซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 780 ล้าน ลบ.ม.

[caption id="attachment_318181" align="aligncenter" width="1280"] ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เเม้ฝนจะหยุดตกในหลายพื้นที่ ขณะที่ระดับน้ำในทะเลสาบหนองหารเต็มเกินความจุ 119 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนลำปาว[/caption]

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เเม้ฝนจะหยุดตกในหลายพื้นที่ ขณะที่ระดับน้ำในทะเลสาบหนองหารเต็มเกินความจุ 119 เปอร์เซ็นต์

สกลนคร เร่งระบายน้ำจาก "หนองหาร" หลังเกินความจุ 119%


ส่วนสถานการณ์น้ำใน จ.สกลนคร ยังน่าเป็นห่วง แม้เมื่อคืนจะไม่มีฝนตกในเขตเทศบาลนครสกลนครก็ตาม โดยขณะนี้น้ำในทะเลสาบหนองหาร อยู่ที่ 320.009 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 266.924 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 119.89 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ชลประทานสกลนครต้องเร่งระบายน้ำออก เพื่อป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลนครสกลนคร โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสีย ภายในสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่ สวนลูก) ที่อยู่ติดริมหนองหาร ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวจะไหลลงสู่ลำน้ำก่ำ ออกสู่แม่น้ำโขงต่อไป

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เเม้ฝนจะหยุดตกในหลายพื้นที่ ขณะที่ระดับน้ำในทะเลสาบหนองหารเต็มเกินความจุ 119 เปอร์เซ็นต์

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เเม้ฝนจะหยุดตกในหลายพื้นที่ ขณะที่ระดับน้ำในทะเลสาบหนองหารเต็มเกินความจุ 119 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รายงานว่า จังหวัดสกลนครจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่ ร้อยละ 60 ของพื้นที่ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้ปกคลุมอ่าวตังเกี๋ย และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง