ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารถิ่น! อ.กบินทร์บุรี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถี

10 ส.ค. 2561 เวลา 2:10 น.

ชาว อ.กบินทร์บุรี ร่วมกันเข้าอบรมเพื่อค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน ในงานให้ความรู้การฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น และ อัตลักษณ์ชุมชน  เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีของอำเภอกบินทร์บุรี

ภายในงานนอกจากจะมีการแสดงของชุมชนตลาดเก่า แสดงชุด อีสานรำเพลิน ชุมชนวังดาล แสดงชุดบาสโลฟ ชุมชนบ้านโคกหอมแสดงชุดแห่นางแมวสร้างความประทับใจให้กับคณะวิทยากรและแขกที่มาร่วมกิจกรรมแล้ว ยังมีการแสดง การทำอาหารพื้นบ้าน ของชุมชนเขาไม้แก้วนำเมนูอาหารพื้นบ้าน ชุมชนวังดาล สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน ซึ่งแต่ละชุมชนสาธิตเมนูอาหารประจำถิ่นให้ชิม ซึ่งคณะวิทยากรได้ชิมแล้วต่างบอกว่าอร่อยมีฝีมือรสชาดถูกปากสะอาดถูกหลักอนามัย เน้นพืชผักพื้นบ้านปลอดสารพิษมาปรุงอาหาร อีกด้วย

ชาว อ.กบินทร์บุรี ร่วมกันเข้าอบรมเพื่อค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน ในงานให้ความรู้การฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น และ อัตลักษณ์ชุมชน  เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีของอำเภอกบินทร์บุรี ชาว อ.กบินทร์บุรี ร่วมกันเข้าอบรมเพื่อค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน ในงานให้ความรู้การฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น และ อัตลักษณ์ชุมชน  เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีของอำเภอกบินทร์บุรี

สำหรับงานเปิดการอบรมฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น และ อัตลักษณ์ชุมชน 10 ส.ค.61 ที่หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  โดยมีนายวัลลภ    ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรีเป็นประธาน

ทางด้านนางวันทนา สวัสดิ์ภักดีพัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี ได้ชี้แจงการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีของอำเภอกบินทร์บุรี ได้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 หมู่บ้าน

ชาว อ.กบินทร์บุรี ร่วมกันเข้าอบรมเพื่อค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน ในงานให้ความรู้การฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น และ อัตลักษณ์ชุมชน  เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีของอำเภอกบินทร์บุรี ชาว อ.กบินทร์บุรี ร่วมกันเข้าอบรมเพื่อค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน ในงานให้ความรู้การฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น และ อัตลักษณ์ชุมชน  เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีของอำเภอกบินทร์บุรี

ประกอบด้วยชุมชนตลาดเก่า เทศบาลตำบลกบินทร์ตำบลวังดาล ตำบลนนทรี ตำบลวังท่าช้างตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเมืองเก่า ในวันนี้เป็นการสาธิตการประกอบอาหารและการแสดงพื้นถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว

ชาว อ.กบินทร์บุรี ร่วมกันเข้าอบรมเพื่อค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน ในงานให้ความรู้การฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น และ อัตลักษณ์ชุมชน  เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีของอำเภอกบินทร์บุรี

ก่อนที่จะดำเนินการสาธิตกิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี ได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คน ซึ่งมีวิทยากรจากคณะผู้บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

ชาว อ.กบินทร์บุรี ร่วมกันเข้าอบรมเพื่อค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน ในงานให้ความรู้การฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น และ อัตลักษณ์ชุมชน  เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีของอำเภอกบินทร์บุรี ชาว อ.กบินทร์บุรี ร่วมกันเข้าอบรมเพื่อค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน ในงานให้ความรู้การฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น และ อัตลักษณ์ชุมชน  เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถีของอำเภอกบินทร์บุรี