วิถีชาวบ้าน! ส่องเห็ดป่าเวลากลางคืน หารายได้เสริมช่วงหน้าฝน

10 ส.ค. 2561 เวลา 2:44 น.

วิถีชาวบ้าน ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ส่องเห็ดป่าเวลากลางคืน เพื่อหารายได้ในช่วงหน้าฝน เนื่องจากการหาเห็ดป่าในเวลากลางคืน จะสามารถหาเห็ดได้เยอะกว่าช่วงเวลากลางวัน

ที่ป่าชุมชนทองหลางใหญ่  ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้านจากหลากหลายสารทิศพากันเดินทางเข้าไปเก็บเห็ดป่าขาย มาสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว  โดยจะมีชาวบ้านออกหาเห็ดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแทบตลอดทั้งวันทั้งคืน และการออกหาเห็ดในช่วงกลางคืนจะใช้ไฟฉาย ตระเวนส่องหาเห็ด เนื่องจากตอนกลางคืนจะสามารถหาเห็ดได้เยอะกว่าช่วงเวลากลางวัน

นายทองบุญ ปานนอก ชาวบ้านผู้หาเห็ดจากอำเภอบัวใหญ่ เล่าให้ฟังว่า เลือกที่จะเข้าไปหาเห็ดในช่วงกลางคืนด้วยวิธีส่องไฟ เนื่องจากจะสามารถสังเกตเห็นเห็ดได้ง่ายกว่าการหาในช่วงกลางวัน  แสงไฟจะส่องกระทบกับดอกเห็ด ที่มีสีขาวสะท้อนแสง อีกทั้งจะได้เห็ดที่เพิ่งงอกใหม่และสดกว่าเห็ดในตอนกลางวัน ยิ่งเวลากลางคืนอากาศจะชื้นกว่าทำให้เห็ดงอกขึ้นได้ง่ายกว่าช่วงกลางวันซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน โดยในช่วงนี้ของทุกปี  ชาวบ้านทั้งในอำเภอสีดาและพื้นที่ใกล้เคียง จะเข้ามาหาเห็ดที่ป่าแห่งนี้หลายร้อยคนต่อวัน เนื่องจากผืนป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์สามารถขับขี่รถเข้าถึงได้ง่ายและไม่อันตราย ปริมาณเห็ดที่เก็บได้ต่อคืนอยู่ที่คนละ 4-5 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เห็ดที่หาได้ในป่าแห่งนี้จะเป็นเห็ดไคร เห็ดระโงก เมื่อนำไปขายจะขายเป็นเห็ดรวมกิโลกรัมละประมาณ 200 – 250 บาท ทำให้สามารถสร้างรายได้วันละกว่า 1,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการหารายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียว

 

วิถีชาวบ้าน ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ส่องเห็ดป่าเวลากลางคืน เพื่อหารายได้ในช่วงหน้าฝน เนื่องจากการหาเห็ดป่าในเวลากลางคืน จะสามารถหาเห็ดได้เยอะกว่าช่วงเวลากลางวัน วิถีชาวบ้าน ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ส่องเห็ดป่าเวลากลางคืน เพื่อหารายได้ในช่วงหน้าฝน เนื่องจากการหาเห็ดป่าในเวลากลางคืน จะสามารถหาเห็ดได้เยอะกว่าช่วงเวลากลางวัน วิถีชาวบ้าน ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ส่องเห็ดป่าเวลากลางคืน เพื่อหารายได้ในช่วงหน้าฝน เนื่องจากการหาเห็ดป่าในเวลากลางคืน จะสามารถหาเห็ดได้เยอะกว่าช่วงเวลากลางวัน วิถีชาวบ้าน ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ส่องเห็ดป่าเวลากลางคืน เพื่อหารายได้ในช่วงหน้าฝน เนื่องจากการหาเห็ดป่าในเวลากลางคืน จะสามารถหาเห็ดได้เยอะกว่าช่วงเวลากลางวัน วิถีชาวบ้าน ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ส่องเห็ดป่าเวลากลางคืน เพื่อหารายได้ในช่วงหน้าฝน เนื่องจากการหาเห็ดป่าในเวลากลางคืน จะสามารถหาเห็ดได้เยอะกว่าช่วงเวลากลางวัน