โพล 5 อันดับ "โรค" ที่คนไทยกลัวสุด!

06 ต.ค. 2561 เวลา 8:28 น.

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล สำรวจ 5 อันดับโรคร้ายที่น่ากลัวในหมู่ประชาชน พบร้อยละ 83.4 กลัวโรคมะเร็งมากที่สุด และพบว่าประชาชนไม่เชื่อมั่นหน่วยงานรัฐว่าจะดูแลเรื่องสุขภาพกับอาหารของประชาชนได้

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง โรคร้ายที่น่ากลัวในหมู่ประชาชน จาก กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,048 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่1–5 ต.ค. ที่ผ่านมา พบว่า

ร้อยละ 83.4 กลัวโรคมะเร็งมากที่สุด

ร้อยละ 62.7 กลัวโรคหัวใจ

ร้อยละ 59.8 กลัวโรคกรดไหลย้อน

ร้อยละ 57.7 กลัวโรคเบาหวาน

ร้อยละ 54.6 กลัวโรคความดัน

โดยประชาชน กังวลถึงสาเหตุของโรคร้าย ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.4 ระบุ สารพิษสารเคมีในอาหาร เช่น ฟอร์มาลีน น้ำมันทอดเก่า สารตะกั่ว ยาฆ่าแมลง และสารเคมีอื่น ๆ เป็นต้น รองลงมาคือ ร้อยละ 63.3 ระบุ กินเหล้าสูบบุหรี่ ร้อยละ 61.1 ระบุ ไม่ได้ออกกำลังกาย

ประเภทอาหารที่มีสารพิษทำลายสุขภาพประชาชนมากที่สุด

ร้อยละ 72.3 ระบุ อาหารปิ้งย่าง จานด่วน ฟาสต์ฟูดส์

ร้อยละ 68.9 อาหารตามสั่ง ของร้อนใส่กล่องโฟม ถุงพลาสติก

นอกจากนี้ ร้อยละ 55.1 ไม่เชื่อมั่นหน่วยงานรัฐดูแลเรื่องสุขภาพกับอาหารของประชาชนได้ ขณะที่ ร้อยละ 44.9 เชื่อมั่น และ ร้อยละ 64.9 ไม่เชื่อมั่นกลุ่มธุรกิจอาหารจะใส่ใจสุขภาพประชาชน โดยมีเพียงร้อยละ 35.1 เชื่อมั่น