"อัศวิน" ลุยบริหารตลาดนัดจตุจักร ตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก [คลิป]

01 ธ.ค. 2561 เวลา 8:20 น.

กทม.เข้าบริหารตลาดนัดจตุจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป ดำเนินงานโดยมีกรอบแนวคิดการบริหาร คือ “เสน่ห์วิถีไทย ประทับใจนักท่องเที่ยว”

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบการบริหารงานตลาดนัดจตุจักร จาก นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย นายศุภกร วีรสุวิภากร ผู้อำนวยการตลาดนัด ผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ บริเวณลานด้านหน้ากองอำนวยการตลาดนัดจตุจักร

สืบเนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีพล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมได้มีการประชุมแก้ปัญหาเรื่องตลาดนัดจตุจักร เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 61 โดยผลการประชุมมีข้อสรุปให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรเช่นเดิม ทั้งการบริหารจัดการเก็บขยะ และเก็บค่าเช่าแผงต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้รับค่าเช่าที่ดินจากกรุงเทพมหานครและให้กรุงเทพมหานคร  หาแนวทางลดอัตราค่าเช่าแผงค้า จากเดิมที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารจัดการตลาดจตุจักรจัดเก็บค่าเช่าแผงอยู่ที่ 3,157 บาท ให้ลดลงเหลืออัตรา 1,800 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ค้ารายย่อยภายในตลาดนัดจตุจักร และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้บริการ ในตลาดนัดจตุจักร  จึงมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม  (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เพื่อเร่งรัดการดำเนินการโอนความรับผิดชอบการบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรไปเป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร  และเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 61 คณะรัฐมนตรี ได้รับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการดำเนินการโอนความรับผิดชอบการบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักร ให้กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันประชุมหารือร่วมกันเพื่อให้การโอน- การรับโอนการบริหารงานตลาดนัดจตุจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาของผู้ค้ารายย่อยและไม่มีผลกระทบต่อประชาชน  โดยได้ร่วมกันจัดทำและลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารตลาดนัดจตุจักร ในวันที่ 1 ธ.ค. 61เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งกำหนดแนวทางในการร่วมมือดำเนินการโอนและรับโอนการบริหารจัดการดังกล่าว

กทม.เข้าบริหารตลาดนัดจตุจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป ดำเนินงานโดยมีกรอบแนวคิดการบริหาร คือ “เสน่ห์วิถีไทย ประทับใจนักท่องเที่ยว”

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลาดนัดจตุจักรเป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพฯ และประเทศไทย โดยเคยได้รับการจัดอันดับเป็นตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากมีร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายมากกว่า 9,000 ร้าน  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าและเยี่ยมชมมากถึง 2 แสนคนต่อวัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล  ทั้งนี้หลังจากที่ได้กลับเข้ามาบริหารตลาดนัดจตุจักรอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครจะดำเนินงานโดยมีกรอบแนวคิดการบริหาร คือ “เสน่ห์วิถีไทย ประทับใจนักท่องเที่ยว” เพื่อรักษามาตรฐานความนิยมของตลาด และจะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อสร้าง ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวต่อไป

 พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า หลังจากที่ได้รับทราบมติ ครม. กรุงเทพมหานครจะเข้าปรับปรุงพื้นที่ โดยเบื้องต้นได้ปรับปรุงพื้นประตูทางเข้า-ออก  ล้างท่อระบายน้ำโดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ปรับปรุงพื้นผิวด้านหน้าอาคารสำนักงานตลาดนัด และจะปรับปรุงพื้นถนนในตลาดทั้งหมด รวมทั้งจะพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้จะหารือกับผู้บริการห้องน้ำเกี่ยวกับราคาค่าใช้บริการของผู้ค้าเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะหารือกับผู้ให้เช่าร่มเพื่อให้เป็นร่มสีเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งจะหาพื้นที่จอดรถที่ทัวร์นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมตลาดนัดจตุจักร  อย่างไรก็ดีขอความร่วมมือผู้ค้าให้ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด