ศปถ.เปิดศูนย์ฯ ป้องกันลดอุบัติเหตุ "ปีใหม่" เริ่ม 27 ธ.ค.61- 2 ม.ค.62

24 ธ.ค. 2561 เวลา 8:04 น.

ศปถ.ได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดพฤติกรรมเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใยเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ มุ่งขับเคลื่อน 6 มาตรการหลัก และ 1 มาตรการเสริมพิเศษ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการอย่างเข้มข้นในช่วงวันที่ 27 ธ.ค.61- 2 ม.ค.62 พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยในช่วงเวลาดังกล่าว

ศปถ.ได้กำหนด 6 มาตรการหลักลดอุบัติเหตุทางถนน

1) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมเพิ่มความเข้มข้นดำเนินมาตรการทางสังคมและชุมชน ผ่านกิจกรรมนำร่องลดอุบัติเหตุ "1 จังหวัด 1 อำเภอปลอดภัย"

2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ไขจุดเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมริมทางปลอดภัย พร้อมจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

3) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ โดยคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท

4) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เน้นการเตรียมพร้อมด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร การเชื่อมโยง การแจ้งเหตุ การส่งต่อผู้บาดเจ็บที่รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่

5) มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ มุ่งตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ เรือโดยสาร ท่าเทียบเรือ และความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย

6) มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยกำหนดแผนปฏิบัติการเหมาะสมกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการเสริมลดอุบัติเหตุ เน้นอำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง (อำเภอสีแดงและสีส้มรวมกว่า 144 อำเภอ) โดยให้วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อชี้เป้าปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้ตรงจุด รวมถึงกำหนดแนวทางกรณีเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกราย

ปีนี้ ศปถ.ได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย (เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย) ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิต