ทยอยกลับเข้ากรุงเทพ "รฟท." มั่นใจไม่มีประชาชนตกค้าง

01 ม.ค. 2562 เวลา 7:19 น.

รฟท. มั่นใจสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เรียบร้อยไม่มีตกค้าง

สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) การรถไฟฯ รายงานสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวานนี้ (31 ธ.ค. 2561) มีจำนวนทั้งสิ้น 55,751 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 27,601 คน ผู้โดยสารขาเข้า 28,150 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ มีจำนวน 20,258 คน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 14,542 คน สายเหนือ 12,023 คน สายตะวันออก 5,193 คน และสายแม่กลอง 3,735 คน เนื่องจากเมื่อวานนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงรอเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยขบวนรถไฟยังไม่หนาแน่น แต่คาดว่าตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพ เพื่อเริ่มทำงานวันแรกหลังจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 2 มกราคม 2562

การรถไฟฯ ยังคงมั่นใจสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เรียบร้อยไม่มีตกค้าง โดยบรรยากาศของผู้โดยสารบริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตอนนี้เริ่มมีผู้โดยสารทยอยกลับเข้ากรุงเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มทำงานหลังจากเทศกาลวันหยุดยาว ซึ่งการรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับจากภูมิลำเนา โดยการรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารรองรับเพิ่มอีก จำนวน 4 ขบวน ระหว่างวันที่ 1 – 2 มกราคม 2562 นอกเหนือจากขบวนรถที่วิ่งปกติ ดังนี้

วันที่ 1 มกราคม 2562

ขบวนที่ 962 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ออกเวลา 19.30 น.

ขบวนที่ 934 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ออกเวลา 19.45 น.

ขบวนที่ 936 อุดรธานี - กรุงเทพ ออกเวลา 20.40 น.

วันที่ 2 มกราคม 2562

ขบวนที่ 934 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ออกเวลา 19.45 น.

การรถไฟฯ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับได้หมดโดยไม่มีตกค้าง หากผู้โดยสารท่านใดประสงค์เดินทางกลับกรุงเทพสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

รฟท. มั่นใจสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เรียบร้อยไม่มีตกค้าง รฟท. มั่นใจสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เรียบร้อยไม่มีตกค้าง