ประชุมด่วน! อำเภอเกาะสมุย ตั้งศูนย์บัญชาการฯ รับมือพายุปาบึก

02 ม.ค. 2562 เวลา 6:39 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (2 มกราคม 2562) ภายในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในอำเภอเกาะสมุย ในการเตรียมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพายุปาบึก ทั้งจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ชื่อ ปาบึก ( PABUK )ที่ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน

และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ในการจัดการสาธารณภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของสาธารณภัย โดยนายอำเภอเกาะสมุยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีความห่วงใยกับพายุโซนร้อนปาบึก โดยขอให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมขอให้จิตอาสาเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยชุดผ้าพันคอสีเหลือง หมวกสีเหลือง เพื่อเข้าช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ และช่่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกที่จะพัดผ่านเกาะสมุย ประมาณวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 มกราคม

ดังนั้งเพื่อให้การเตรียมความพร้อมและการป้องกันช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย เป็นไปด้วยความรวมเร็วทันต่อเหตุการณ์ นายอำเภอเกาะสมุยจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเกาะสมุย โดยมีนายอำเภอเกาะสมุยทำหน้าที่ประธานศูนย์ดังกล่าว สำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเกาะสมุย จะทำหน้าที่ ประเมินวิเคราะห์พร้อมกับแจ้งเตือนภัยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ตลอดการฟื้นฟูบูรณะสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย ในฐานะประธานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเกาะสมุย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมรับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ของเกาะสมุย เพื่อเข้าแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากพายุโซนร้อน ปาบึก ได้อย่างรวดเร็ว โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเกาะสมุย ตั้งอยู่ที่อาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย โดยจะรับแจ้งเหตุต่างๆ ที่เกิดจากผลกระทบพายุโซนร้อนปาบึก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 077-420-879

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับสภาพทั่วไปรอบเกาะสมุยพบว่ามีแสงแดดท้องฟ้าสดใส ส่วนคลื่นในทะเลและลมมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ขณะนี้บริเวณอ่าวบ้านบางรักษ์ได้มีเรือใบ เรือยอร์ช และเรือท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงเรือประมงได้เข้ามาจอดเพื่อหลบคลื่นลมที่กำลังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทเรือนำเที่ยวทางทะเลได้มีแผนรองรับบางส่วนได้นำเรือขึ้นจากทะเลเก็บขึ้นฝั่ง ซึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่ 3 มกราคม เรือนำเที่ยวจะหยุดให้บริการ เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ส่วนสนามบินสมุยได้มีแผนการรับสถานการณ์ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกเช่นกัน รวมถึงเรือโดยสารขนาดใหญ่เช่นเรือเฟอร์รี่ได้เตรียมแผนรองรับไว้เช่นกัน พบว่าการเตรียมการรับมือกับพายุโซนร้อนปาบึกในครั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยมีความพร้อมรับสถานการณ์มากที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด