กรมเจ้าท่า สั่งตั้งศูนย์ความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน "ปาบึก"

03 ม.ค. 2562 เวลา 6:23 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ออกคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) โดยให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ ณ ห้องศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ (CCTV) กรมเจ้าท่า และให้รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำและผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 - 5 เป็นศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำส่วนภูมิภาค โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 - 5 เป็นอำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำส่วนภูมิภาค และให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเป็นผู้รองอำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำส่วนภูมิภาค โดยให้มีหน้าที่และให้ดำเนินการ ดังนี้

1. เฝ้าติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

2. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประสานงานกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำจังหวัด

3. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ได้รับผลกระทบให้ออกประกาศแจ้งเรืองดการเดินเรือรวมถึงแจ้งให้เรือจอดในบริเวณที่มีกำบังคลื่นลม

4. ให้สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เตรียมความพร้อมเรือตรวจการณ์ 130 ฟุต เตรียมพร้อมบริเวณท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรือตรวจการณ์ 80 ฟุต เตรียมพร้อมบริเวณเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำเรือรองรับการเผชิญเหตุ

5. ให้ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมเจ้าท่า ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน์ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในกรณีเกิดภัยจากพายุ “ปาบึก” ในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคบริหารทรัพยากรของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามนัย คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 908/2556 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุทางน้ำ กรมเจ้าท่า

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า พร้อมนี้ได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) โดยในช่วงเวลาที่พายุเคลื่อนตัวเข้ามา คลื่นลมบริเวณฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง และผู้ประกอบการก่อสร้างบริเวณชายฝั่งทะเลให้หยุดดำเนินการ และเตรียมการอพยพเจ้าหน้าที่และพนักงาน รวมถึงเครื่องจักรออกจากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ สำหรับชาวเรืองดนำเรือออกจากฝั่ง รวมทั้งเรือที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลให้นำเรือเข้าที่กำบัง หลบพายุคลื่นลม จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 โดยขอให้ติดตามประกาศกรมเจ้าท่า และข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากประชาชนและชาวเรือพบเหตุ ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเจ้าท่าในพื้นที่ หรือที่สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง