กองทัพ พร้อมกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ ช่วยพี่น้องชาวใต้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

03 ม.ค. 2562 เวลา 8:26 น.

"ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว"พร้อมปฏิบัติการ กรณีที่พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ที่กำลังพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค.62 อาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง

พลตรีกฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่าพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทยส่วนหน้า ,ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยทหารในพื้นที่จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย พ.ศ. 2560 เพื่อการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งเตรียมรับมือและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดผล กระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัย พร้อมเน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมสรรพกำลังที่มีอยู่ให้มีความพร้อมเต็มขีดความสามารถ ทั้งในด้านกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ เพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมิต้องร้องขอ

โดยให้กองทัพบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการอพยพเคลื่อนย้าย คน,สัตว์เลี้ยงและสิ่งของจากพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งการบริการด้านการแพทย์ ,การแจ้งเตือนข่าวสารแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมแผนการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย

ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบ และจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ