กองทัพอากาศ สั่งการทุกกองบินรับมือ “ปาบึก” เต็มที่ [คลิป]

03 ม.ค. 2562 เวลา 9:37 น.

กองทัพอากาศ จัดประชุม VTC ด่วน สั่งการทุกกองบินรับมือสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือเต็มขีดความสามารถ

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานประชุมหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ของไทย ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562

โดยเป็นการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Teleconference หรือ VTC ร่วมกับ ผู้บังคับการกองบิน 2จังหวัดลพบุรี กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองบิน 6 ดอนเมือง กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กองบิน 46 จังหวัดสงขลา กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จังหวัดปัตตานี และศูนย์ยุทธการทางอากาศ

สำหรับขณะนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้เตรียมความพร้อมอากาศยาน ยานพาหนะ และพัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้แก่

- เฮลิคอปเตอร์ค้นหาและช่วยชีวิตแบบ EC-725 จำนวน 2 เครื่อง และ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 ง (Bell-412) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต พร้อมปฏิบัติภายใน 30 นาที

- เครื่องบิน C-130 จำนวน 2 เครื่อง สำหรับลำเลียงความช่วยเหลือต่างๆ จากส่วนกลาง พร้อมปฏิบัติภายใน 2 ชั่วโมง

- พัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เรือท้องแบน เรือเร็วไฟเบอร์กลาส เครื่องยนต์เรือหางยาว เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ทำไฟ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องกรอกทรายและสายพานลำเลียง รถบรรทุกน้ำ รถผลิตน้ำดื่ม รถยูนิม็อก รถอโศก และรถครัวสนาม เป็นต้น

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ฯ กล่าวว่า “ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยในขณะนี้ได้ให้ทุกกองบินในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมทั้งในการป้องกันหน่วยที่ตั้งให้มีความปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยประสานการปฏิบัติและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ซ้ำซ้อน”

กองทัพอากาศ จัดประชุม VTC ด่วน สั่งการทุกกองบินรับมือสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือเต็มขีดความสามารถ