วิทยุการบินฯ เตรียมบริหารจราจรทางอากาศ รับมือพายุปาบึก

03 ม.ค. 2562 เวลา 12:59 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยถึงกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนเรื่องการเกิดพายุโซนร้อน “ปาบึก” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน และเคลื่อนลงอ่าวไทย โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่3-5 มกราคม 2562  ซึ่ง บวท. ได้เตรียมมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับกรณีเที่ยวบินอาจได้รับผลกระทบจากพายุ “ปาบึก” โดยมีการติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และความเร็วลมจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งได้มีการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายการบิน กรมท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) และกองทัพอากาศ ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ทางภาคใต้ในการใช้พื้นที่ห้วงอากาศ

ซึ่ง บวท. ได้ออกมาตรการรองรับสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบการบิน เพื่อเพิ่มระดับของความปลอดภัย และระดับประสิทธิภาพในการจัดการจราจรทางอากาศ ตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยบริหารจัดการสภาพคล่องจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management : ATFM) ตามรูปแบบที่กำหนด ประสานงานกับสนามบินปลายทาง ในการกำหนดเวลาวิ่งขึ้น การจัดระยะห่างของการวิ่งขึ้นหรือการระงับการวิ่งขึ้น และการแจ้งข้อมูลให้นักบินทราบเรื่องการประกาศปิดสนามบินปลายทาง กรณีฝนตกหนัก และส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบิน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการจราจรทางอากาศได้อย่างปลอดภัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลกระทบต่อภาพรวมการให้บริการจราจรทางอากาศน้อยที่สุด

ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลข่าวสารจากสายการบิน ท่าอากาศยาน อย่างใกล้ชิด หากมีการปรับตารางการบินหรือยกเลิกเที่ยวบิน รวมทั้งเผื่อเวลาการเดินทาง เพื่อให้ทุกท่านสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลา