ไม่มีปัญหา!! โรงไฟฟ้าขนอมเตรียมพร้อมรับมือพายุ “ปาบึก”

04 ม.ค. 2562 เวลา 8:03 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้เตรียมความพร้อม ด้านการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้โรงไฟฟ้าขนอมยังสามารถเดินเครื่องได้ตามปกติ และได้ประสานงานกับ ปตท. และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

ทั้งนี้ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้าขนอม ยืนยันว่าสามารถจ่ายก๊าซฯ ให้โรงไฟฟ้าขนอมได้อย่างต่อเนื่อง หาก ปตท. ไม่สามารถจ่ายก๊าซฯ ได้  โรงไฟฟ้าขนอมได้เตรียมน้ำมันสำรองสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งใช้ผลิตไฟฟ้าได้ เกือบ 4 วัน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุทกภัย ซึ่งการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3 เมตร สภาพภูมิประเทศของโรงไฟฟ้า มีภูเขากั้นสองด้าน ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันพายุ หากฝนตกหนัก น้ำท่วมบริเวณรอบโรงไฟฟ้าและที่พักของผู้ปฏิบัติงาน ได้เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากร สำหรับการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่ทะเล และจัดการกับขยะมูลฝอยที่มากับน้ำ พร้อมทั้งเตรียมการอพยพผู้ปฏิบัติงานจากที่พักไปยังอาคารสำนักงานโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ยังได้ประสานกับศูนย์อพยพของอำเภอ เพื่อช่วยเหลือชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า   มั่นใจว่ามีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด