กฟภ. ระดม 30 ทีม เร่งกู้ระบบจ่ายไฟ พื้นที่รับผลกระทบ"ปาบึก"

05 ม.ค. 2562 เวลา 3:12 น.

เหตุการณ์พายุปาบึกส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 จังหวัด 43 จุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระดมทีมก่อสร้าง พร้อมเครื่องมือจำนวน 30 ทีม เข้าแก้ไขเร่งด่วน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สรุปเหตุการณ์พายุปาบึกส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานะวันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ดังนี้

1. จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 จุด ได้แก้ไขและจ่ายไฟคืนแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

- จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 31 จุด มีเสาไฟฟ้าล้มจำนวน 47 ต้น เกิดจากต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า จ่ายไฟคืนแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 จำนวน 23 จุด คงเหลือ 8 จุดกำลังดำเนินการ

- จังหวัดสงขลา จำนวน 3 จุด จ่ายไฟคืนแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

- จังหวัดกระบี่และภูเก็ต จำนวนอย่างละจุด จ่ายไฟคืนแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

2. จำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบและกำลังดำเนินการแก้ไข

2.1 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 55,133 ราย

2.2 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,746 ราย

รวม 58,879 ราย

3. การแก้ไข

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระดมทีมก่อสร้าง พร้อมเครื่องมือจำนวน 30 ทีม เข้าแก้ไข โดยจะเน้นส่วนของสายเมนหลักให้สามารถจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟส่วนใหญ่ได้ก่อนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มกราคม 2562 และดำเนินการแก้ไขสายย่อยในลำดับถัดมาคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มกราคม 2562

4. ปัญหาอุปสรรค

ต้นไม้ล้มทับสายไฟเป็นจำนวนมาก ต้องใช้เครื่องมือหนักขนย้ายต้นไม้ก่อนที่จะเข้าซ่อมแซม ในขณะที่สภาพอากาศยังมีฝนตกหนัก ลมแรงและมีน้ำท่วมขังหลายจุด ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ทันที