เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานเพลิง "หลวงพ่อคูณ" ใกล้สมบูรณ์

07 ม.ค. 2562 เวลา 3:26 น.

เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสร้างเมรุชั่วคราว ภายในฌาปนสถานด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเพทวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน

มข.เร่งเมรุชั่วคราวงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยความคืบหน้า งานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ในวันที่ 29 ม.ค.นี้ ว่า ล่าสุด การเตรียมสถานที่ทั้งในช่วงของการสวดพระอภิธรรม และช่วงของการพระราชทานเพลิงได้เสร็จเรียบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งพิธีการและรูปแบบการก่อสร้างเมรุชั่วคราวได้ผ่านการพิจารณาร่วมกันของทุกฝ่ายตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณคือ สมถะ เรียบง่าย และสมเกียรติ

โดยเมรุดังกล่าว คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะสร้างขกระดาษก่อสร้างทุกขั้น เพื่อสื่อถึงความเรียบง่าย ความสมถะ และความบริสุทธิ์ ตามกิจวัตรของหลวงพ่อคูณ

เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสร้างเมรุชั่วคราว ภายในฌาปนสถานด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเพทวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสร้างเมรุชั่วคราว ภายในฌาปนสถานด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเพทวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน

โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ทางมข.จะสร้างเจดีย์หรือสถูปครอบพื้นที่ดังกล่าวไว้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คาดว่า ในวันที่ 29 ม.ค. จะมีพุทธศาสนิกชน รวมทั้งผู้ที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อคูณ ทุกมุมโลก เดินทางเข้าร่วมในงานสวดพระอภิธรรม และ ร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นับล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด