PEA เร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าจ่ายไฟแล้ว 90% ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช [คลิป]

07 ม.ค. 2562 เวลา 8:41 น.

PEA เผยความคืบหน้าระดมทีมกว่า 500 ชีวิต เร่งดำเนินการแก้ไขระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนแล้ว 90% ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ปาบึก”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 11.40 น. นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เผยความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขระบบจำหน่ายไฟที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนแล้ว 90% ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับพื้นที่อำเภอปากพนัง ท่าศาลา พรหมคีรี ลานสกาและอำเภอเมือง (บางส่วน) จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข เนื่องจากมีอุปสรรคในการเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่จากสาเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้ม ทำให้เสาไฟฟ้าล้มและสายไฟฟ้าขาด PEA ต้องเคลื่อนย้ายต้นไม้และปรับพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการปักเสาพาดสาย โดยระดมชุดปฏิบัติการและทีมก่อสร้างเพิ่มเป็น 57 ทีม กว่า 500 คนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ประสบภัย พื้นที่ใกล้เคียงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

พร้อมกันนี้ PEA ขอแนะนำประชาชนสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าภายในบ้าน หากพบการชำรุดให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความชำนาญเรื่องระบบไฟฟ้าดำเนินการแก้ไข ให้คำนึงเสมอว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ถูกน้ำท่วมไม่มีความปลอดภัยทั้งสิ้นและหากพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่แห้งสนิท มีความเปียกชื้นหรือมีน้ำท่วมขัง ห้ามยืนแช่น้ำในขณะติดตั้งอุปกรณ์หรือตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน