พม.เล็งเพิ่มโทษปรับ "คนขอทาน" จับกุมซ้ำปรับเพิ่มโทษเป็นขั้นบันได

07 ม.ค. 2562 เวลา 13:30 น.

พม.เล็งทำหนังสือถึง สตช.แจ้งพนักงานสอบสวน เอาผิด "คนขอทาน" ปรับตามขั้นบันได ครั้งแรกปรับ 500 บาท ครั้งที่สอง ปรับ 2,000 บาท ครั้งที่ 3 ปรับ 5,000 บาท ครั้งที่ 4 ขึ้นไปปรับ 10,000 บาท พร้อมลุยจังหวัดปลอดขอทาน นำร่องเพิ่มอีก 6 จังหวัด

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 1/2562 ว่า ที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ผลการขับเคลื่อนงานสำคัญของจังหวัด ปี 2561 2) ผลการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในการควบคุม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน และ 3) ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดปลอดขอทาน

โดยในปี 2562 กระทรวง พม. ได้กำหนดให้นโยบายจังหวัดปลอดขอทาน เป็นนโยบายเร่งด่วน (Flagship Project) ที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยกำหนดพื้นที่นำร่องจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ปราจีนบุรี ลำพูน พัทลุง บุรีรัมย์ และสุโขทัย พร้อมทั้งมีจังหวัดที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์จังหวัดปลอดขอทานอีก 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง บึงกาฬ นครพนม ปัตตานี พังงา น่าน เพชรบูรณ์ แพร่ ราชบุรี แม่ฮ่องสอน และหนองบัวลำภู ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดอื่นๆ ให้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อให้มีผู้ทำการขอทานลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันในการควบคุม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ

"ที่ประชุมมอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อแจ้งแนวทางการเปรียบเทียบปรับแก่พนักงานสอบสวน ตามมาตรา 19 พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ที่กำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนกระทำการขอทาน อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ว่า ในกรณีที่จับกุมซ้ำให้มีการปรับเพิ่มโทษเป็นขั้นบันได โดยครั้งที่ 1 ปรับ 500 บาท ครั้งที่ 2 ปรับ 2,000 บาท ครั้งที่ 3 ปรับ 5,000 บาท และครั้งที่ 4 เป็นต้นไปปรับ 10,000 บาท" พล.อ.อ.อนันตพร กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด