สช.เบรกกรุงเทพคริสเตียน ขอทบทวนแต่งชุดไปรเวท!!

10 ม.ค. 2562 เวลา 2:17 น.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทำหนังสือถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ ให้ทบทวนการแต่งชุดไปรเวททุกวันอังคาร ชี้ห่วงผลกระทบเรื่องความมีระเบียบ วินัย และค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

สช. แจ้งหนังสือทบทวนชุดไปรเวท

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. เปิดเผย ได้มีการทำหนังสือ แจ้งไปยังโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้ทบทวน กรณีทดลองให้นักเรียนมัธยมแต่งกายไปรเวททุกวันอังคาร แม้ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจะชี้แจง ว่าเป็นการทดลองทำวิจัยเรื่องการแต่งเครื่องแบบนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทำหนังสือถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ ให้ทบทวนการแต่งชุดไปรเวททุกวันอังคาร ชี้ห่วงผลกระทบเรื่องความมีระเบียบ วินัย และค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

แต่ สช.ก็ห่วงใยเรื่องความมีระเบียบ วินัย เรียบร้อย ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การดูแลเด็กของครู บริบทของสังคมไทย และปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งโรงเรียนต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้และดูความเหมาะสมด้วย

โดยทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ จะต้องไปหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษา และแจ้งผลการหารือกลับมาที่กระทรวงศึกษาธิการ เพราะการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ก็ยังมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 กำกับไว้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทำหนังสือถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ ให้ทบทวนการแต่งชุดไปรเวททุกวันอังคาร ชี้ห่วงผลกระทบเรื่องความมีระเบียบ วินัย และค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ซึ่งเบื้องต้นจากการสอบถาม พบว่าทีมผู้บริหารและครูได้หารือกันว่าต้องการทำวิจัยเรื่องการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 6 สัปดาห์ แต่ก็อยากให้มองลึกลงไปกว่านั้นว่าในระหว่างการวิจัยจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง ถ้ามีผลกระทบก็ต้องทบทวน

ส่วนโรงเรียนเอกชนอื่นหากอยากจะทำบ้างก็ควรคิดให้ดีว่าทำแล้วจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง ซึ่งกรรมการบริหารสถานศึกษาจะต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทำหนังสือถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ ให้ทบทวนการแต่งชุดไปรเวททุกวันอังคาร ชี้ห่วงผลกระทบเรื่องความมีระเบียบ วินัย และค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง