สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมประชุมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 26 ม.ค. - เริ่มพิธีพลีกรรม 6 เม.ย. [คลิป]

10 ม.ค. 2562 เวลา 10:15 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 26 มกราคมนี้ ขณะที่รองนายกรัฐมนตรี เผยพิธีพลีกรรม (พะ-ลี-กรรม) คือการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 6 เมษายน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคมนี้ เวลา 17.30 น. จะมีการประขุมอีกครั้ง โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานที่ปรึกษา จะเสด็จมาเป็นประธานการประชุม ที่ตึกสันติ ไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยรัฐบาลมีหลายเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลและขอพระราชวินิจฉัย วันนี้จึงยังไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้ แต่เบื้องต้นก็คือ มีหมายกำหนดการออกมาแล้ว ว่าพระราชพิธีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.ส่วนที่เตรียมการเบื้องต้น

2.ส่วนที่เป็นพระราชพิธีช่วงกลาง

3.กิจกรรมต่อเนื่องเบื้องปลาย

ทั้งนี้ในส่วนกลางคือ พระราชพิธี 3 วัน วันที่ 4-6 พฤษภาคม ส่วนพิธีเบื้องต้นจะนำหน้ามาก่อนมีประมาณ 1 เดือน คือเดือนเมษายน แต่ไม่ขอลงรายละเอียด โดยจะเริ่มจากพอพิธีพลีกรรม (พะ-ลี-กรรม) คือการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ เริ่มจากวันที่ 6 เมษายน ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน

ต่อด้วยวันที่ 2-3 พฤษภาคม แล้วเข้าสู่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4-6 พฤษภาคม ได้วันสำคัญที่สุดคือวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันบรมราชาพิเษก ดังนั้นทุกวันที่ 4 พฤษภาคม ในปีต่อๆไป จะเป็นวันที่ระลึกการบรมราชาพิเษก หรือวันวันฉัตรมงคล

สำหรับกิจกรรมเบื้องปลายต่อเนื่องหลังงานพระราชพิธี คือวันที่ 8-9 พฤษภาคม เป็นพิธีพืชมงคลต่อไป โดยรัฐบาลและประชาชนจะ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดถวาย

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการใหญ่ฯ ในวันที่ 26 มกราคมนั้น จะมีประธานองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ซึ่งเป็นที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุมด้วย

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการย่อยอีก 7 คณะ ประกอบด้วย

1.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน

2.คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน

3.คณะกรรมการฝ่ายโครงการต่างๆ มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน

4.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธาน

5.คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองเสนองบประมาณ มี นายสมคิด จาตุศรพิทักษ์ เป็นประธาน

6.คณะกรรมการจัดทำจดหมายเหตุ

7.คณะกรรมการประสานงานต่างๆ

สำหรับความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานพระราชพิธีฯ ในส่วนของรัฐบาล ขณะนี้เตรียมงานลุล่วงไปกว่า 50% แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด