"กรุงเทพโพล" ชี้เด็กไทยใช้สมาร์โฟน มากถึงร้อยละ 96.7 ใช้นาน 2 ชั่วโมงต่อวัน

12 ม.ค. 2562 เวลา 2:45 น.

"กรุงเทพโพล" ระบุเด็กไทยใช้สมาร์ทโฟนถึงร้อยละ 96.7 โดยร้อยละ 74.8 ระบุว่า มีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเอง ร้อยละ 84.7 ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อดูหนังฟังเพลง มากสุด

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ในเรื่อง “เด็กไทยรุ่นใหม่ หัวใจสมาร์ทโฟน” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,052 คน พบว่า

เด็กไทยในปัจจุบันเล่นสมาร์ทโฟ/ไอแพด ร้อยละ 96.7 โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 74.8 ระบุว่าเป็นเครื่องของตัวเอง และร้อยละ 21.9 ระบุว่าเป็นเครื่องของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ขณะที่มีเด็กเพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่ระบุว่า ไม่ได้เล่นสมาร์ทโฟน/ไอแพด พ่อแม่ไม่ให้เล่น มี่มีอุปกรณ์ และไม่ชอบเล่น เป็นต้น

ทั้งนี้เด็กๆ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 ระบุว่าใช้สมาร์ทโฟ/ไอแพดเพื่อดูหนัง/ฟังเพลง รองลงมาร้อยละ 78.5 ระบุว่าใช้เพื่อเล่นเกม และร้อยละ 45.2 ใช้เพื่อหาข้อมูล/ความรู้ประกอบการเรียน

สำหรับการใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟน/ไอแพด ของเด็กๆ นั้น ร้อยละ 37.0 ระบุว่าประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาร้อยละ 23.6 ระบุว่าประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 11.6 ระบุว่าประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน

ส่วนบุคคลที่เด็กๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.5 มักจะขอคำปรึกษา เวลามีปัญหาเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ คือ พ่อแม่/ผู้ปกครอง รองลงมาร้อยละ 19.1 ระบุว่าค้นหาเองในกูเกิล และ ร้อยละ 14.1 ระบุว่าปรึกษาเพื่อน

เมื่อถามว่า “เด็กๆ ใช้สมาร์ทโฟน/ไอแพดเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวในเรื่องใดบ้าง” ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.1 ระบุว่า ติดต่อสื่อสาร/แจ้งเหตุ/บอกเหตุได้อย่างรวดเร็ว รองลงมาร้อยละ 53.5 ระบุว่าได้เห็นหน้าตากันโดยการคุยผ่านวีดีโอคอล และร้อยละ 37.9 ระบุว่าพูดคุยพร้อมกันได้ทีละหลายๆคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด