"ศรีสุวรรณ" ชวน ปชช.ตั้งเครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง จับผิดนักการเมือง

12 ม.ค. 2562 เวลา 2:55 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน(YLDF)โดย ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน และเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ ทั่วประเทศได้รวมตัวกันจัดตั้ง “เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP : Civic Election Participation Partnership” ขึ้นมาโดย กกต.ได้ให้การรับรองแล้ว (เลขที่ 4/2561) เพื่อช่วยทำหน้าที่ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ การชักจูงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 35 ประกอบมาตรา 22(5) แห่งพรป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560

สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการทำให้การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ และการเลือกตั้งทุกระดับทั่วประเทศเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คือ การที่มีภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ออกมาเป็นหูเป็นตา คอยเฝ้าระวัง และรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของนักเลือกตั้ง ที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ที่มีความแยบยลมากมายสารพัด รวมทั้งการใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมือง หรือพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ รวมทั้งเล่ห์ฉลกลอุบายในการใช้เทคนิคทางกฎหมายในการ “เลื่อนเลือกตั้ง” ในขณะนี้ด้วย

เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP จึงจำต้องจัดตั้งขึ้นมาเพื่อระดมและเปิดรับอาสาสมัครผู้มีอุดมการณ์ร่วมกันในการเป็นตาสับปะรดทั่วประเทศ (77 จังหวัด) ที่สนใจมาร่วมเป็นเครือข่ายฯร่วมกันในครั้งนี้ โดยจะมีการแถลงรายละเอียดของพันธกิจของเครือข่ายในวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค.62 นี้เวลา 9.30-12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ โดยจะเปิดแถลงการจัดตั้ง “เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP” อย่างเปิดทางการ พร้อมตั้งประเด็นการจับผิดพรรคการเมืองและนักเลือกตั้งทั่วประเทศ รวมทั้งจับผิดผู้มีอำนาจรัฐ-องค์กรอิสระที่ใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบ อันจะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมด้วย โดยประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาเข้าร่วมงานและสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯดังกล่าวได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด