เขตดินแดงขึ้นแท่นพื้นที่ค่าฝุ่น PM2.5 สูงสุดในกทม.วันนี้ สาเหตุหลักมาจากเครื่องยนต์ดีเซล [คลิป]

14 ม.ค. 2562 เวลา 13:13 น.

แหล่งกำเนิดหลักของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีสาเหตุสำคัญมาจากเครื่องยนต์ดีเซล ดังนั้นในอนาคตข้างหน้า อาจจะมีความเป็นได้ ในการ จำกัดรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่เข้ามาวิ่งในพื้นที่ กทม. ขณะที่ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงสุดใน กทม.วันนี้ อยู่ที่เขตดินแดง

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดว่าจากการตรวจวัดค่าของฝุ่นละอองสูงสุด เมื่อเวลา 17.00 น. อยู่ที่ เขตดินแดง คือ 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐาน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยง

แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปริมาณฝุ่นละออง ยังไม่รุนแรงเท่าปีที่แล้ว ทั้งนี้เชื่อว่า จะสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินค่ามาตราฐานได้

โดยเวลานี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการทำฝนเทียมเพื่อลดฝุ่น ซึ่งคาดว่าในพรุ่งนี้ (15 ม.ค.) อาจมีโอกาสจะทำฝนเทียมได้ หากว่าความชื้นและทิศทางลมเพียงพอ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวอีกว่า เวลานี้ หลายหน่วยงาน ต่างพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องของค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตราฐาน ทั้งในระยะสั้่น และ ระยะยาว ด้วยการบูรณาการร่วมกัน  โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมหารือกับผู้ประกอบการรถยนต์เพื่อปรับใช้น้ำมันเชื้่อเพลิงจากดีเซลเป็นไบโอดีเซล หรือ บี 20 และปรับปรุงมาตรฐานไอเสียรถยนต์  เนื่องจากแหล่งกำเนิดหลักของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีสาเหตุหลักสำคัญมาจากไอเสียรถยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล 50-60% ขณะที่ 35% เกิดจาการเผาในภาคเกษตร  และอีก 5-10% เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและการลอยของฝุ่นเข้ามาจากพื้นที่อื่น และ ในอนาคต อาจจะมีการจำกัดรถยนต์ที่เข้ามาวิ่งในพื้นที่ กทม.ชั้นใน ซึ่งเวลานี้อยู่ระหว่างการหารือ