เปิด 5 มาตรการระยะยาว ป้องกันปัญหาฝุ่นละออง

15 ม.ค. 2562 เวลา 5:35 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก กองทัพ กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด 5 มาตรการระยะยาว ป้องกันปัญหาฝุ่นละออง

การป้องกันปัญหาฝุ่นละออง การแก้ไขปัญหาระยะยาวเป็นการลดการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดย

1.การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และคุณภาพรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 / 6

2. ส่งเสริมและผลักดันให้ใช้รถโดยสารที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง รถโดยสารไฟฟ้า รวมทั้งรถโดยสารไฮบริด

3. การพิจารณาปรับลดอายุการตรวจสภาพรถยนต์ใช้งาน การเพิ่มภาษีรถยนต์เก่า

4.การพิจารณาจัดโซนนิ่งจำกัดจำนวนรถเข้าเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น

5. การเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟฟ้า พร้อมทั้งโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็ว

ทั้งนี้ มาตรการระยะยาวดังกล่าว จะดำเนินการทั้งในช่วงก่อนและหลังที่ เครือข่าย การให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าจะแล้วเสร็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด