เตรียมส่งเครื่องบินฝนหลวงไปช่วยทำฝนให้เมืองกรุง

15 ม.ค. 2562 เวลา 5:53 น.

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ เตรียมส่งเครื่องบินทำฝนหลวง เพืื่อช่วยแก้วิกฤตหมอกควันในกรุงเทพ ส่วนสภาพอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิเช้านี้ยังคงฝุ่นละอองปกคลุม แต่ไม่กระทบกับการบิน

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดเตรียมเครื่องบินทำฝนหลวงเพื่อช่วยสนับสนุนการทำฝนหลวงในพื้นที่กรุงเทพ เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศกรุงเทพ โดยจะนำเครื่องบินกาซ่าจำนวน 2 ลำ และเครื่องบินแบบคาราแวน 3 ลำ เพื่อเข้าไปสนับสนุนกับชุดปฏิบัติการฝนหลวงที่อู่ตะเภา เพื่อตั้งจุดก่อเมฆจนตั้งเค้าให้เป็นฝนพัดผ่านเข้าเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยใช้เกลือ แคลเซียม ยูเรีย เพื่อเลี้ยงเมฆให้อ้วน ซึ่งคาดว่าสภาพอากาศจะเอื้อให้เกิดการทำงานได้จริง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ เตรียมส่งเครื่องบินทำฝนหลวง เพืื่อช่วยแก้วิกฤตหมอกควันในกรุงเทพ ส่วนสภาพอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิเช้านี้ยังคงฝุ่นละอองปกคลุม แต่ไม่กระทบกับการบิน

โดยพื้นที่จะทำอยู่บริเวณ จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.นครนายก ซึ่งจะสามารถทำให้ฝนตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพได้ และจะช่วยลดปัญหามวลพิษได้ดีขึ้น

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ เตรียมส่งเครื่องบินทำฝนหลวง เพืื่อช่วยแก้วิกฤตหมอกควันในกรุงเทพ ส่วนสภาพอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิเช้านี้ยังคงฝุ่นละอองปกคลุม แต่ไม่กระทบกับการบิน

ส่วนสภาพอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงเช้าที่ผ่านมา แม้จะมีกลุ่มหมอกควันจากฝุ่นละอองที่เป็นปัญหาด้านมลภาวะในขณะนี้ แต่ก็ไม่กระทบต่อการบิน ยังคงมีเที่ยวบิน ขึ้น-ลง ตามปกติ ขณะรายงานไม่มีฝนตก มีแดดออก ต่างจากพื้นที่ในเขต อำเภอเมืองสมุทรปราการ ที่มีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเข้ามืดที่ผ่านมา

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ เตรียมส่งเครื่องบินทำฝนหลวง เพืื่อช่วยแก้วิกฤตหมอกควันในกรุงเทพ ส่วนสภาพอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิเช้านี้ยังคงฝุ่นละอองปกคลุม แต่ไม่กระทบกับการบิน