ฝนถล่มกรุง! ลมอ่าวไทยหอบความชื้นช่วยบรรเทาฝุ่นพิษ

15 ม.ค. 2562 เวลา 11:55 น.

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบยังเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดีขึ้นเล็กน้อย

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ตรวจพบเกินมาตรฐานระหว่าง 44 – 80 ไมโครกรัม คุณภาพอากาศยังคงอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ" โดยพื้นที่ริมถนนตรวจวัดได้ระหว่าง 50 ไมโครกรัม./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน 18 พื้นที่ ส่วนพื้นที่ทั่วไป ตรวจวัดได้ระหว่าง 41-69 ไมโครกรัม./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน 11 พื้นที่ โดยรวมปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบยังเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดีขึ้นเล็กน้อย

โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย เพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นน้ำในอากาศตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ทุกวัน

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบยังเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดีขึ้นเล็กน้อย

 แจกหน้ากากอนามัย N95 ในพื้นที่เสี่ยง โดยจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย คนชรา เด็ก และผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง เข้มงวดตรวจจับรถควันดำกับรถทุกชนิด แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จากเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบยังเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดีขึ้นเล็กน้อย

แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารสูงและระบบสาธารณูปโภค โดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละอองให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด ไม่ให้มีการเผาขยะและการเผาในที่โล่ง รวมถึงรณรงค์ไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขณะจอดในทุกพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบยังเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดีขึ้นเล็กน้อย

โดยจะดำเนินการเช่นเดียวกันนี้อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จนกว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศจะลดลงอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน และในระหว่าง 15-19 มกราคม 2562 จะมีการทำฝนเทียม โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง เพื่อเตรียมทำฝนเทียม

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบยังเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดีขึ้นเล็กน้อย

 ขณะที่ นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบขโทรมาตร สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว @sunsernr ระบุว่าตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ กระแสลมตะวันออกพัดความชื้นในอ่าวไทยเข้ามาต่อเนื่อง ก่อให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อช่วงเช้า ซึ่งจะส่งผลคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่พุ่งสูงอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนมาหลายวัน ล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่า หลายพื้นที่มีฝนตกลงมา ได้แก่ พระประแดง จ.สมุทรปราการ พระราม4 สุขุมวิท พระราม2 พรานนก ฝั่งธนบุรี และพระราม 3