รออีกนิด "ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์" กฎหมายยังตาม 4.0 ไม่ทัน

15 ม.ค. 2562 เวลา 12:39 น.

กรมการขนส่ง ยืนยันถึงแม้จะเริ่มใช้ระบบแอพพลิเคชั่น ใบอนุญาตขับขี่แล้วแต่ในส่วนของผู้บังคับใช้กฎหมาย(ตำรวจ)ยังคงต้องเรียกดูใบขับขี่ตังจริงในกรณีที่กระทำผิด

กรมการขนส่ง ยืนยันว่่าการพัฒนารูปแบบใบอนุญาตขับรถสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 หรือ Electronic Driving Licence เป็นทางการ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก อำนวยความสะดวกผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านหลังบัตร โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT QR Licence” จะปรากฏใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมมีระบบแจ้งเตือนให้มาดำเนินการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ จากชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี หรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์หากต้องการต่อใบอนุญาตล่วงหน้า

รวมทั้งยังมีข้อมูลที่นอกเหนือจากที่ปรากฏบนหน้าบัตร เช่น ประวัติการแพ้ยา, กรุ๊ปเลือด, โรคประจำตัว, สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล, หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเมนู SOS ขอความช่วยเหลือ สามารถโทร.แจ้งหรือส่ง SMS ไปยังบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว และผู้ให้ความช่วยเหลือสามารถตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของบัตรก่อนที่จะทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ แต่ในแนวทางปฎิบัติยังจำเป็นต้องแสดงบัตรตัวจริงให้ตำรวจตรวจกรณีที่ตำรวจขอตรวจ และยังคงต้องปฎิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด