ค่าฝุ่นละออง PM2.5 รอบ กทม. - ปริมณฑล มีแนวโน้มลดลง [คลิป]

16 ม.ค. 2562 เวลา 1:28 น.

สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. - ปริมณฑล ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทางเดินหายใจ เด็ก และคนชรา แต่จากการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ตลอด 24 ชั่วโมง เห็นว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง

จากรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562 จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศยังคงลอยตัวไม่ดีขึ้นไประดับชั้นบรรยากาศระดับบนๆ ได้ ลมสงบในช่วงเช้า สภาพอากาศปิด มีหมอกในตอนเช้า ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 16 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในระดับ ‘ปานกลาง’ ถึง 'เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ' ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง โดย

สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. - ปริมณฑล ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทางเดินหายใจ เด็ก และคนชรา แต่จากการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ตลอด 24 ชั่วโมง เห็นว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง

พื้นที่ริมถนน โดยสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 15 พื้นที่

พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 8 พื้นที่

สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. - ปริมณฑล ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทางเดินหายใจ เด็ก และคนชรา แต่จากการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ตลอด 24 ชั่วโมง เห็นว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. - ปริมณฑล ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทางเดินหายใจ เด็ก และคนชรา แต่จากการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ตลอด 24 ชั่วโมง เห็นว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง

คาดการณ์ ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับ “ปานกลาง” และจากการคากการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล มีโอกาสมีฝน 20 %

กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือประชาชนลดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด เช่น ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ห้ามการเผาในที่โล่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาด ห้ามการใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภทอย่างเด็ดขาด

สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. - ปริมณฑล ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทางเดินหายใจ เด็ก และคนชรา แต่จากการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ตลอด 24 ชั่วโมง เห็นว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด