"ตำรวจ" จ่อหารือ "ขนส่ง" รับรองใบขับขี่ดิจิทัล

16 ม.ค. 2562 เวลา 3:36 น.

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ขอเวลาในการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับใบขับขี่ดิจิทัล โดยรายละเอียดยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ด้าน อธิบดีกรมการขนส่งยืนยัน ถ้าทำผิดกฎหมาย ยังต้องแสดงใบขับรถที่เป็นตัวบัตรต่อตำรวจ

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดูแลงานจราจร เปิดเผยถึงกรณีที่กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ใช้ใบอนุญาตขับขี่ดิจิทัลเมื่อวานนี้เป็นวันแรก ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจยังไม่รองรับ จนทำให้เป็นข้อสงสัยของประชาชนในการปฏิบัติว่ายังต้องพกใบขับขี่อยู่หรือไม่

พล.ต.ต.จิรสันต์ ระบุว่า กรมการขนส่งทางบกมีการใช้เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยในแอปพลิเคชั่น นอกจากจะสามารถบันทึกข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ได้แล้ว ยังมีข้อมูลเส้นทางจราจร และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย แต่ยอมรับว่ากฎหมายที่ตำรวจจราจรนำมาใช้เพื่อดูแลควบคุมการกระทำความผิดของผู้ขับขี่ ยังไม่สอดคล้องกับการใช้ใบอนุญาตขับขี่ดิจิทัล ซึ่งต้องรอเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมาย โดยในรายละเอียดจะต้องพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรมการขนส่วทางบก ป้องกันความสับสนของประชาชน

ขณะที่ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาระบบการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Driving License) ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนโดยกำหนดแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 10 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับ การรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์และสามารถแสดงข้อความนั้นได้อย่างถูกต้อง และการรักษาสภาพพร้อมใช้งานซึ่งมีความน่าเชื่อถือและสามารถยอมรับในระบบการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประชาชนสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ในการแสดงเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการด้านต่างๆ กับสำนักงานขนส่งได้ทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ สามารถยอมรับใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภายใต้กฎหมายที่แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติ ในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด กรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร ยังจำเป็นต้องแสดงใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตรต่อตำรวจ ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตร ส่วนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้ตอบโจทย์ประชาชนยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีระบบแจ้งเตือนให้มาดำเนินการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ (จากชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี) หรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้สามารถวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อมูล เช่น ประวัติการแพ้ยา, กรุ๊ปเลือด, โรคประจำตัว, สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล, หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเมนู SOS ขอความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งหรือส่ง SMS ไปยังบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว แชร์เส้นทางการเดินทางให้ครอบครัวหรือผู้อื่นทราบ บริการข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด