3 หมื่นคนแห่ฟังธรรม "ครูบาบุญชุ่ม" รถติดยาว 5 กม.

17 ม.ค. 2562 เวลา 1:13 น.

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา แสดงธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้รถติดยาวกว่า 2 กิโลเมตร เนื่องจากผู้เข้าร่วมกว่า 3 หมื่นคน

ฟังธรรม "ครูบาบุญชุ่ม" รถติดยาว 5 กม.

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ได้เดินทางมาแสดงธรรมแก่ประชาชนทั้งชาวเชียงใหม่และชาวไทใหญ่ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้การจราจรเส้นทางถนนโชตนา เชียงใหม่ แม่ริม ติดยาวกว่า 2 กิโลเมตร ทั้งขาเข้าและขาออก ด้วยจำนวนผู้คนที่ส่วนมากเป็นชาวไทใหญ่แต่งกายตามประเพณีมาร่วมงานนับเกือบ 3 หมื่นคน

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา แสดงธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้รถติดยาวกว่า 2 กิโลเมตร เนื่องจากผู้เข้าร่วมกว่า 3 หมื่นคน ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา แสดงธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้รถติดยาวกว่า 2 กิโลเมตร เนื่องจากผู้เข้าร่วมกว่า 3 หมื่นคน

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ได้แสดงธรรม ให้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ของไทย และขอให้ทุกๆ คนประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอให้ประกอบแต่คุณงามความดีแล้วจะมีความศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่ต้องไปแสวงหาพระเครื่องมาคล้องคอ

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา แสดงธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้รถติดยาวกว่า 2 กิโลเมตร เนื่องจากผู้เข้าร่วมกว่า 3 หมื่นคน

สำหรับการมาแสดงธรรมในครั้ง พลตรีบรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้อาราธนานิมนต์ ขอให้มาแสดงธรรมแก่ประชาชนทั้งหลาย ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อเรียกในทางประวัติศาสตร์ว่า “ทุ่งยั้งทัพ” เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากอยุธยาผ่านดินแดนล้านนา มุ่งไปตีเมืองอังวะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ทุ่งยั้งทัพแห่งนี้จึงเป็น "ปูชนียสถานแห่งสันติภาพ" ที่ถูกต้อง ดีงาม ชอบธรรม เป็นศูนย์รวมจิตใจ ชักนำมิตรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมแก่ทุกชาติพันธุ์ ดังนั้นจึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา แสดงธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้รถติดยาวกว่า 2 กิโลเมตร เนื่องจากผู้เข้าร่วมกว่า 3 หมื่นคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด