กทม. - ปริมณฑล ยังต้องทนกับค่าฝุ่น PM2.5

17 ม.ค. 2562 เวลา 1:30 น.

คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมฑล ยังต้องทนรับมือกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังเกินมาตรฐานในบางจุด

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ของกรมควบคุมมลพิษ ช่วงเวลา 7.00 น. ตรวจพบว่าคุณภาพอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ' ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

โดยมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบคือค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ระหว่าง 41 - 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ซึ่งยังเกินค่ามาตรฐาน โดยพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน คือบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม, ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง

คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมฑล ยังต้องทนรับมือกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังเกินมาตรฐานในบางจุด

และจากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวไม่ดี สงบในช่วงเช้า สภาพอากาศปิด มีหมอกในตอนเช้า ระดับต่ำๆ ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ริมถนน โดยสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 16 พื้นที่

คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมฑล ยังต้องทนรับมือกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังเกินมาตรฐานในบางจุด

พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 9 พื้นที่

คาดการณ์ ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับ “ปานกลาง" และจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล จะยังไม่มีฝนตกในพื้นที่

คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมฑล ยังต้องทนรับมือกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังเกินมาตรฐานในบางจุด

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง เช่น บก.จร. เพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดรถยนต์ควันดำเป็น 20 จุด กทม. กวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจร ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละออง อย่างต่อเนื่อง

คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมฑล ยังต้องทนรับมือกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังเกินมาตรฐานในบางจุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด