แม่ทัพ 4 สั่งห้ามประชาชน 3 จังหวัด 4 อำเภอ ภาคใต้ แต่งกายคล้ายทหาร

18 ม.ค. 2562 เวลา 6:58 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ออกประกาศ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ 07 / 2562 เรื่องห้ามไม่ให้ประชาชนแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารหรือแต่งกายคล้ายเครื่องแบบทหาร ด้วยปรากฏการณ์ว่ามีกลุ่มบุคคลแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารหรือแต่งกายคล้ายเครื่องแบบทหารไปแสดงตนทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนหลงเชื่อและเข้าใจผิดว่าเป็นทหารแล้วก่อเหตุสร้างสถานการณ์ร้ายแรงสร้างความเสียหายและทำลายความสงบของประชาชนในเขตพื้นที่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ทวิแห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ 2457 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ. ศ. 2551 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ในฐานะผู้รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่และหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

เพื่อเป็นการระงับป้องกันและบรรเทาเหตุการณ์ร้ายแรงในเขตพื้นที่จึงมีประกาศห้ามมิให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา คืออำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี แต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารหรือแต่งกายคล้ายเครื่องแบบทหารที่ทหารยังคงใช้อยู่ในรัชกาล

อันอาจทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นทหารหรือเมื่อกระทำผิดทางอาญา หากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี

พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตพื้นที่ช่วยกันสังเกตหากพบเห็นบุคคลใดที่ต้องสงสัยหรือมีพฤติกรรมตามที่กล่าวข้างต้นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อยู่ใกล้เคียงทราบโดยทันที

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นอกจากนี้  เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่แจ้งเตือนมาว่า พบ ปรากฏข่าวสาร ผู้ก่อการร้ายระดับแกนนำ และระดับปฏิบัติการพร้อมสมาชิก 5 คน เคลื่อนไหวที่บ้านสระ ม.8 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส เพื่อสังเกตการณ์และเตรียมลอบวางระเบิด และซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ในอ.แว้ง และพื้นที่ใกล้เคียง

ในพื้นที่ อ.หนองจิก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีและ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สมาชิกกลุ่มขบวนการ เตรียมก่อกวนเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการแขวนป้ายผ้า พ่นสีวางเพลิงทรัพย์สินสาธารณะ และลอบยิงเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชุดคุ้มครองตำบล และประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงด่านตรวจ จุดสกัด ใน อ.สะบ้าย้อย และ อ.เทพา จ.สงขลา

นอกจากนี้ยังมีการ เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง พร้อมใช้งาน เข้าพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อเตรียมก่อเหตุใน อ.สะบ้าย้อย และพื้นที่ใกล้เคียง มีความเป็นไปได้ว่าจะซุกซ่อนวัตถุระเบิดในรถจักรยานยนต์ที่สูญหายจากพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา

และยังมีความเคลื่อนไหวอีกว่า ผู้ก่อการร้ายเตรียมลอบวางระเบิดขนาดเล็กร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ตู้กดเงินสด (ATM) ในเขตเมือง ระบบสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า และเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่รอบนอก รวมถึงการยิงก่อกวนฐานปฏิบัติการของทหาร ตำารวจ และ อส.ชคต. ที่มีการวางระวังป้องกันต่ำใน อ.เมือง อ.ยะหา และ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ในช่วงนี้